Udlejning af din ejerbolig

Hvis du gå og overvejer at udleje din ejerbolig, er der nogle ting, du skal tage højde for, da det på lejemarkedet overvejende er lejer, der beskyttes.

Tag fat i dit huslejenævn

For det første må huslejen ikke sættes for højt, da du kan risikere at blive indberettet til Huslejenævnet og blive dømt til at tilbagebetale lejen. Man kan kontakte sit lokale huslejenævn (huslejenævn i DK) og få huslejen godkendt. Det koster kr. 520,00 at indhente en godkendelse, og der er visse regler, der skal være opfyldt.

Regler, der skal være opfyldt

  • Du skal selv eje boligen
  • Boligen skal være den eneste, du udlejer
  • Du må ikke på forhånd have indgået en lejeaftale med en potentiel lejer
  • Nævnet skal have mulighed for at besigtige lejemålet for at fastsætte lejen
  • Hvis du vil udleje din bolig møbleret, skal du sende en liste over inventaret sammen med din ansøgning.

Tidsbegrænsning

Dernæst er det vigtigt, at du laver en tidsbegrænsning i lejekontrakten, da der er mange regler på dette område, og igen bliver lejer beskyttet i højere grad end udlejer. En tommelfingerregel siger, at man skal sætte en tidsbegrænset periode på 2 år eller mindre. Hvis du er i tvivl, så er det en god idé at søge professionel hjælp hos en advokat til at få udarbejdet en lejekontrakt.

Mangelliste

Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt, at boligen gennemgås ved ud- og indflytning sammen med lejer og udarbejde en mangelliste evt. med billeder. Man kan ikke betragte almindelig slitage og ælde som en mangel, men der kan være huller, maling eller lignende, der skal udbedres. Hvis det ikke fremgår af lejekontrakten, er det også en god idé at lave en inventarliste – især hvis man udlejer sin bolig møbleret. Så vil der ikke være tvivlsspørgsmål, når lejemålet ophører.