Retssagsbehandling

Som ejer eller lejer af en bolig eller ejendom kan du altid kontakte Wantzin Ejendomsadvokater om juridisk rådgivning. Vi har stor erfaring med retssagsbehandling på boligområdet, og du vil derfor altid modtage kompetent rådgivning. Du kommer til at tale med en advokat, der forstår din problemstilling. Megen tid og penge kan spares med korrekt rådgivning.

Ønsker du at modtage rådgivning?

Vi hjælper og rådgiver dig inden for boligområdet. Kontakt os via denne formular eller ring 33 13 11 35

Misligeholdelser

Det hænder, at der opstår en uoverensstemmelse mellem lejer og udlejer i forbindelse med et lejemåls stand eller vedligeholdelse.

Wantzin Ejendomsadvokater er eksperter inden for retssagsbehandling. Vi behandler sager både ved fogedretten, byretten, Landsretten og Højesteret og diverse ankenævn. Vi tager altid udgangspunkt i din aktuelle situation og varetager dine interesser.

Wantzin Ejendomsadvokater bistår dig med din sag

Wantzin Ejendomsadvokater hjælper dig igennem din sag, indtil den er løst. Hvis du har mulighed for at få fri proces eller retshjælpsdækning, søger vi også dette for dig.

Vi drøfter endvidere gerne muligheden for konfliktløsning, så du får den bedst mulige udgang på sagen.

Som lejer

Der kan opstå uenighed om, hvorvidt et lejemål er misligeholdt. Som lejer kan du opleve at din udlejer ikke udbedrer mangler i dit lejemål, og at udlejer tilsidesætter sin pligt til at vedligeholde ejendommen udvendigt

Det kan eksempelvis dreje sig om følgende:

 • Vandskade
 • Ulovlig elinstallationer
 • Mangelfulde vvs-installationer
 • Utæt tag
 • Utætte vinduer
 • Skimmelsvamp

Processen vil typisk forløbe således:

 • Vurdering af den manglende vedligeholdelse
 • Udarbejdelse af lejers krav
 • Korrespondance med udlejer
 • Eventuel indbringelse af sagen for boligretten

Som udlejer

Som udlejer kan man ofte stå i den situation, at en lejer ikke overholder sin vedligeholdelsespligt eller decideret har misligeholdt lejemålet.

Det kan eksempelvis dreje sig om følgende:

 • Manglende maling og tapetsering af det lejede
 • Manglende vedligeholdelse af lejemålets gulve
 • Manglende vedligeholdelse af eventuelle hårdehvidevarer
 • Vandskade
 • Gener og skader fra husdyr
 • Støj- og lugtgener
 • Skimmelsvamp som følge af manglende udluftning

Processen vil typisk forløbe således:

 • Vurdering af den manglende vedligeholdelse og eventuelle misligeholdelse
 • Udarbejdelse af udlejers krav
 • Korrespondance med lejer
 • Eventuel indbringelse af sagen for boligretten

Kontakt os

Har du enten som lejer eller udlejer brug for rådgivning og/eller juridisk bistand, så er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud.