Entrepriser

I forbindelse med entrepriser kan du altid kontakte Wantzin Ejendomsadvokater vedrørende juridisk rådgivning. Vi har stor erfaring med byggesager, og du vil derfor altid modtage kompetent rådgivning. Du kommer til at tale med en advokat, der forstår din problemstilling. Megen tid og penge kan spares med korrekt rådgivning.

Ønsker du at modtage rådgivning?

Vi hjælper og rådgiver dig inden for boligområdet. Kontakt os via denne formular eller ring 33 13 11 35

Byggesager

Wantzin Ejendomsadvokater har stor erfaring med byggesager. I altid velkomne til at kontakte os, hvis I overvejer eller planlægger en byggesag. Det er af afgørende betydning, at aftalegrundlaget er i orden. Vi tilbyder juridisk assistance gennem hele byggesagens forløb. 

Hvad dækker byggesager over?

Byggesager kan bl.a. omfatte:

 • Altanbyggeri
 • Etablering af elevatorer
 • Tagudvidelser
 • Udskiftning af tag
 • Facaderenovering
 • Tilbygninger
 • Omdannelse af erhvervsandel til beboelsesandel

Vi hjælper jer med økonomien og kontrakterne i jeres byggesag

Vi kan hjælpe jer med følgende:

 • at planlægge byggesagen internt i foreningen
 • at udarbejde konsekvensberegninger for mulige lejeforhøjelser, boligafgiftsforhøjelser og andelsværdi
 • at hjælpe med, at byggesagen bliver gennemført i samarbejde med de nødvendige tekniske rådgivere og håndværkere
 • at hjælpe med optagelse af fælleslån
 • at hjælpe med, at der tegnes de nødvendige forsikringer og garantier
 • at lave byggeregnskab ved byggeriets afslutning

Tvister i forbindelse med byggeriet

Såfremt der opstår en tvist med jeres entreprenør/håndværker, bistår vi jer under processen. Uenigheden kan bl.a. dreje sig om følgende:

 • Aftalegrundlag
 • Tidsfrister
 • Fejl og mangler
 • Afhjælpning af fejl og mangler
 • Ekstraarbejde og -omkostninger

Som administrator

Hvis I vælger os som administrator på jeres byggesag, varetager vi jeres interesser hele byggeforløbet igennem, og sagen er ikke afsluttet, før arbejdet er udført, afleveret og eventuelle mangler er udbedret.

Kontakt os

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på byggesagsadministration.