Entrepriser

I forbindelse med entrepriser kan du altid kontakte Wantzin Ejendomsadvokater vedrørende juridisk rådgivning. Vi har stor erfaring med byggesager, og du vil derfor altid modtage kompetent rådgivning. Du kommer til at tale med en advokat, der forstår din problemstilling. Megen tid og penge kan spares med korrekt rådgivning.

Ønsker du at modtage rådgivning?

Vi hjælper og rådgiver dig inden for boligområdet. Kontakt os via denne formular eller ring 33 13 11 35

Voldgiftsbehandling

Hvis der opstår en tvist, kan den indbringes for voldgiftsnævnet, såfremt parterne er enige herom. Du bør bistås af en advokat under en voldgiftssag. Wantzin Ejendomsadvokater har stor erfaring med voldgiftssager.

Hvordan indbringes en sag for voldgiftsnævnet?

For at kunne indbringe en sag for voldgiftsnævnet, skal parterne være enige herom. Din eller modpartens advokat fremsender herefter et klageskrift til voldgiftsnævnet.

Fordele ved at indbringe en tvist for voldgiftsnævnet

Sagsbehandlingen ved voldgiftsnævnet er langt hurtigere end ved de almindelige domstole. Ofte vil sagsomkostningerne også være lavere.

En anden fordel ved at indbringe sagen for et voldgiftsnævn er, at den behandles af sagkyndige dommere.

Tvister i forbindelse med byggeriet

Tvisten kan bl.a. dreje sig om følgende:

  • Aftalegrundlag
  • Tidsfrister
  • Fejl og mangler
  • Afhjælpning af fejl og mangler
  • Ekstraarbejde og -omkostninger

Kontakt os

Såfremt der opstår en tvist med jeres entreprenør/håndværker, bistår vi jer under processen. Kontakt os for et uforpligtende tilbud.