Retssagsbehandling

Som ejer eller lejer af en bolig eller ejendom kan du altid kontakte Wantzin Ejendomsadvokater om juridisk rådgivning. Vi har stor erfaring med retssagsbehandling på boligområdet, og du vil derfor altid modtage kompetent rådgivning. Du kommer til at tale med en advokat, der forstår din problemstilling. Megen tid og penge kan spares med korrekt rådgivning.

Ønsker du at modtage rådgivning?

Vi hjælper og rådgiver dig inden for boligområdet. Kontakt os via denne formular eller ring 33 13 11 35

Eksklusioner

Der er ikke altid enighed om en eksklusion af en forening, og der kan derfor være behov for at få sagen prøvet ved retten. Wantzin Ejendomsadvokater har stor erfaring inden for eksklusionssager både på vegne af den enkelte ejer og foreningen. Vi behandler sager både ved fogedretten, byretten, Landsretten og Højesteret og diverse ankenævn. Vi tager altid udgangspunkt i din aktuelle situation og varetager dine interesser.

Wantzin Ejendomsadvokater bistår dig med din sag

Wantzin Ejendomsadvokater hjælper dig igennem din sag, indtil den er løst. Hvis du har mulighed for at få fri proces eller retshjælpsdækning, søger vi også dette for dig.

Vi drøfter endvidere gerne muligheden for konfliktløsning, så du får den bedst mulige udgang på sagen.

Som ejer

Vi gennemgår sagens dokumenter og vurderer på baggrund heraf, om der er grundlag for en eksklusion. Vi hjælper dig med følgende:

 • Vurdering af den påståede misligeholdelse
 • Gennemgang af påkravet
 • Vurdering af tidsfrister i henhold til vedtægter
 • Rådgivning af dine muligheder
 • Repræsentation under boligretssagen

Som bestyrelse i foreningen

Vi gennemgår sagen med bestyrelsen og vurderer på baggrund heraf, om der er grundlag for en eksklusion. Vi hjælper jer med følgende:

 • Dokumentation af den påståede misligeholdelse
 • Udarbejdelse af påkravet
 • Overholdelse af tidsfrister i henhold til vedtægter
 • Rådgivning af forløbet
 • Indbringelse af sagen for retten
 • Repræsentation under boligretssagen

Kontakt os

Ønsker du/I yderligere information eller et uforpligtende tilbud, så er du/I velkomne til at kontakte os.