Bestyrelsesrådgivning

Som bestyrelse for en andelsbolig- eller ejerforening kan I lave en aftale med Wantzin Ejendomsadvokater om løbende juridisk rådgivning. I vil opleve at have advokaten lige ved hånden, så beslutninger kan træffes på korrekt grundlag. Megen tid og penge kan hermed spares.

Ønsker du at modtage bestyrelsesrådgivning?

Vi giver løbende juridisk rådgivning til bestyrelsen. Kontakt os via denne formular eller ring 33 13 11 35

Byggesagsadministration

Som bestyrelse er I altid velkomne til at kontakte os, hvis I står og skal i gang med en byggesag. Vi tilbyder juridisk assistance gennem hele byggesagens forløb.

Hvad dækker byggesager over?

Byggesager kan bl.a. omfatte:
 • Altanbyggeri
 • Etablering af elevatorer
 • Tagudvidelser
 • Udskiftning af tag
 • Facaderenovering
 • Omdannelse af erhvervsandel til beboelsesandel

Vi hjælper jer med økonomien og kontrakterne i jeres byggesag

Vores arbejde består i:
 • at planlægge byggesagen internt i foreningen
 • at udarbejde konsekvensberegninger for mulige lejeforhøjelser, boligafgiftsforhøjelser og andelsværdi
 • at hjælpe med, at byggesagen bliver gennemført i samarbejde med de nødvendige tekniske rådgivere og håndværkere
 • at hjælpe med optagelse af fælleslån
 • at hjælpe med, at der tegnes de nødvendige forsikringer og garantier
 • at lave byggeregnskab ved byggeriets afslutning
Det er vigtigt for os, at sikre byggesagens økonomi gennem økonomistyring, og at de nødvendige kontrakter indgås på den bedst tænkelige måde.

Vi slipper jer først, når arbejdet er udført og leveret

Vi varetager jeres interesser hele byggeforløbet igennem, og sagen er ikke afsluttet, før arbejdet er udført, afleveret og eventuelle mangler er udbedret.

Kontakt os

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på byggesagsadministration.