Køb af andelsbolig

Når du står over for køb af andelsbolig, er der en række forhold, som skal være i orden. Vi tilbyder en fuld andelsboligpakke, som dækker alle de ydelser samt rådgivning, som du som køber har brug for.

Som ejendomsadvokater sørger vi for, at du får en personlig køberrådgivning til din nye andelsbolig. Vi eksperter inden for boligområdet, og vi gennemgår såvel de økonomiske som juridiske forhold i forbindelse med købet.

Med andre ord, vi hjælper dig trygt og sikkert gennem hele købsprocessen.

Vi er med dig gennem hele købsprocessen – fra start til slut

Før købet

Før du siger ja til at købe din nye andelsbolig, er der en række forhold, som skal undersøges og overvejes. Herefter kan den endelige købsbeslutning træffes. Vi yder personlig rådgivning gennem hele købsprocessen. Vi rådgiver dig med såvel de juridiske som økonomiske forhold.

Vi hjælper dig med følgende:

Personlig rådgivning
Gennemgang af vedtægter
Gennemgang af regnskaber
Gennemgang af el- og vvs-tjek
Gennemgang af andelsboligforeningens låne- og forsikringsforhold
Vurdering af prisfastsættelse
Gennemgang af vurderingsrapport
Gennemgang af bygningens/andelsboligforeningens vedligeholdelsesstand
Gennemgang af evt. vedligeholdelsesplan

Under købet

Når beslutningen om købet er taget, skal der udfærdiges en række papirer, og der skal kommunikeres med banker og sælger/bestyrelse. Vi hjælper dig med dette. Vi rådgiver dig gennem hele købsprocessen og gennemgår overdragelsesaftalen.

Vi hjælper dig med følgende:

Personlig rådgivning gennem hele købsprocessen
Gennemgang af overdragelsesaftalen (husk altid at have advokatforbehold i overdragelsesaftalen)
Gennemgang af udleverede dokumenter i forbindelse med handlen
Kommunikation med sælgende andelshaver/bestyrelse

Efter købet

Efter overtagelse af andelsboligen, skal du gennemgå den for fejl og mangler. Dette skal gøres inden for 14 dage. Vi hjælper dig herefter med at sikre dine forhold. Vi er med dig, til alt vedrørende købet er på plads.

Vi hjælper dig med følgende:

Evt. udarbejdelse af fejl- og mangelliste
Fremsendelse af fejl- og mangelliste (inden for 14 dage fra overtagelse af andelsboligen)
Tilbageholdelse af købesum til fejl og mangler er udbedret, eller der er indledt retsskridt
Sikring af, at sælgers bank har aflyst og slettet eventuel sikkerhed i andelsboligbogen

Andelsboligpakken

Vi giver fuld køberrådgivning. Bestil via denne formular eller ring 33 13 11 35 hvis du har spørgsmål.

kr

6995

alt inkluderet
Personlig rådgivning
Gennemgang af jurdiske forhold
Gennemgang af økonomiske forhold
Tryghed gennem hele forløbet
Bestil

Kontakt Wantzin Ejendomsadvokater

Jeg er ikke en robot

Køb af andelsbolig

Når du står over for køb af andelsbolig, er der en række forhold, som skal være i orden. Vi tilbyder en fuld andelsboligpakke, som dækker alle de ydelser samt rådgivning, som du som køber har brug for.

Som ejendomsadvokater sørger vi for, at du får en personlig køberrådgivning til din nye andelsbolig. Vi eksperter inden for boligområdet, og vi gennemgår såvel de økonomiske som juridiske forhold i forbindelse med købet.

Med andre ord, vi hjælper dig trygt og sikkert gennem hele købsprocessen.

Billigste på markedet

Korrekt økonomisk og juridisk rådgivning skal være tilgængelig for alle. Vi har sammensat de billigste pakker på markedet, hvis du står over for køb af fast bolig. Det gælder såvel køb af helårsbolig, fritidsbolig, projektkøb som forældrekøb.

Vi sætter en ære i, at yde god service over for vores kunder, og at alle kan føle sig trygge gennem hele købsprocessen. Vi ønsker, at alle skal have let adgang til en ejendomsadvokat, og dermed adgang til den juridiske og økonomiske rådgivning, som er vigtig i forbindelse med køb af bolig.

Vores pakker er alt inklusiv, så du risikerer ingen uforudsete ekstraregninger fra vores side.

Sådan foregår det

FØR købet af din nye andelsbolig sørger vi for, at du får en personlig køberrådgivning. Vi sørger for, at du får en grundig vejledning og får svar på alle de spørgsmål, som vi kan være dig behjælpelig med. Vi gennemgår de tilgængelige dokumenter, herunder vurderingsrapport, vedligeholdelsesplan mv. Ønsker du herefter at gå videre med købet, underskriver du overdragelsesaftalen (med advokatforbehold). Det er vigtigt, at der er advokatforbehold i overdragelsesaftalen. Det betyder, at du stadig har mulighed for at træde ud af handlen, såfremt vi ved vores gennemgang af de juridiske og økonomiske dokumenter finder, at der er forhold, som er uacceptable.

UNDER købet yder vi fortsat rådgivning. Vi får nu udleveret alle økonomisk og juridiske dokumenter i forbindelse med handlen og gennemgår dem nøje; herunder overdragelsesaftalen. Vi har normalvis en lille uge til at gennemgå alle dokumenter. Vi gennemgår desuden ejendommens vedtægter, vedligehold, prisfastsættelse, lån mm. Herefter giver vi dig en tilbagemelding. Hvis der er væsentlige forbehold, forelægger vi disse forbehold for sælgende andelshaver eller bestyrelse. Alternativt fortsætter handlen.
Normalvis indbetales købesummen til foreningens administrator. Såfremt overtagelsesdagen ligger langt ude i fremtiden, skal der stilles økonomisk garanti for købesummen. Det gøres enten af din bank/pengeinstitut eller ved deponering i sælgers bank.

EFTER købet sørger vi for, at handlen bliver berigtiget. Når andelsboligen overtages, foretages der aflæsning af målere. Andelsboligen gennemgås desuden for fejl- og mangler, og hvis det er aktuelt udarbejder og fremsender vi en fejl- og mangelliste. Denne skal fremsendes inden for en 14 dages tidsfrist. Vi tilbageholder en del af købesummen, indtil fejl og mangler er udbedret, eller der er indledt retsskridt. Vi hjælper dig, til handlen er gået helt igennem, og du er sikkert og trygt igennem hele købsprocessen.

Dette siger vores kunder

Det handler om tillid. Tillid til, at administrationen klarer de praktiske emner i dagligdagen, rettidigt og med fornøden omhu. Tillid til, at administrationen besidder den nødvendige ekspertise og erfaring, når det gælder de større emner. Tillid til, at administrator sikrer foreningens interesser og er i stand til at sige os imod, hvis det måtte blive nødvendigt. Det er denne tillid, som AB Tove har til Wantzin Ejendomsadvokater.
– A/B Tove
I administration hos Wantzin Ejendomsadvokater oplever vi som bestyrelse rigtig god service og høj kvalitet i den leverede rådgivning. Vores faste team bestående af advokat, bogholder og sagsbehandler i forbindelse med overdragelser, forstår vores behov og andelsboligforening. Vi kan stole på at vi får en højt specialiseret rådgivning og det gør, at vi som bestyrelse kan give vores bedste anbefalinger til Wantzin Ejendomsadvokater.
– A/B Gilbjerggård
Et Fast Dedikeret Team! Wantzin Ejendomsadvokater har, gennem et årelang samarbejde med vores andelsboligforening, et godt kendskab til vores værdier, hvilket sætter dem i stand til at tage initiativer på egen hånd, da vi ved, det gøres i vores ånd med den juridiske indsigt vi ikke har. Wantzin Ejendomsadvokater er også gode til at give os følelsen af særbehandling. Vi har faste kontaktpersoner, som er dedikeret til os. Det gør, at vi ikke skal forklare os fra gang til gang. Vi kan medgive Wantzin Ejendomsadvokater de bedste anbefalinger til andelsboligforeninger som ønsker at sikre sig bedst mulig juridisk og økonomisk rådgivning.
– A/B Strand
Hurtig reaktionstid og rådgivning af høj kvalitet. Vi er i administration hos Wantzin Ejendomsadvokater og er yderst tilfredse med samarbejdet. Reaktionstiden fra både advokat, bogholder og sagsbehandler i forbindelse med overdragelser er meget hurtig og rådgivningen af høj kvalitet.
– A/B Vilhelm
Vi har ved AB Stenhuggergården anvendt Wantzin Ejendomsadvokater som administration og advokatbistand i mere end 50 år. Man føler at medarbejderne lige fra flytteansvarlige, bogholdere og advokater møder en i øjenhøjde og giver kompetent rådgivning. For os et anbefalingsværdigt bekendtskab.
– A/B Stenhuggergården
Advokat Nicholas Wantzin, som er tilknyttet vores boligforening, har udover det administrative, været os en stor hjælp med de interne stridigheder og problemer der har været i foreningen. Vi er meget trygge og tilfredse med vores samarbejde med Nicholas Wantzin og Wantzin Ejendomsadvokater.
– A/B Kratlodden
Advokat og ikke kun administrator. Som en velfungerende andelsboligforening er vi glade for, at samarbejde med en professionel administrator, som samtidig er advokat. Det er bestyrelsens oplevelse, at Wantzin Ejendomsadvokater er dygtige advokater som er interesseret og engageret i at hjælpe vores andelsboligforening.
– A/B Nansensborg

Wantzin nyheder

Se flere nyheder her

Vurderingsstyrelsen – Nye foreløbige vurderinger

De nye foreløbige ejendomsvurderinger og ejendomsskatter for andelsboligforeninger Som det sikkert er mange bekendt og/eller man har hørt om fra nyheder,…

Læs mere

Ses vi til Andelsboligdagen 2023?

Wantzin deltager som udstiller ved ABF's Andelsboligdag - og du er inviteret!   På lørdag er det andelsboligdag 2023, med temaet…

Læs mere

Den trygge håndtering af et dødsbo

Når man har mistet en elsket, er det sjældent at man har overskuddet til at håndtere et dødsbo i skifteretten. Selvom…

Læs mere