Retssagsbehandling

Som ejer eller lejer af en bolig eller ejendom kan du altid kontakte Wantzin Ejendomsadvokater om juridisk rådgivning. Vi har stor erfaring med retssagsbehandling på boligområdet, og du vil derfor altid modtage kompetent rådgivning. Du kommer til at tale med en advokat, der forstår din problemstilling. Megen tid og penge kan spares med korrekt rådgivning.

Ønsker du at modtage rådgivning?

Vi hjælper og rådgiver dig inden for boligområdet. Kontakt os via denne formular eller ring 33 13 11 35

Overprissager

Wantzin Ejendomsadvokater er eksperter inden for retssagsbehandling. Vi behandler sager både ved fogedretten, byretten, Landsretten og Højesteret og diverse ankenævn. Vi tager altid udgangspunkt i din aktuelle situation og varetager dine interesser.

Wantzin Ejendomsadvokater bistår dig med din sag

Wantzin Ejendomsadvokater hjælper dig igennem din sag, indtil den er løst. Hvis du har mulighed for at få fri proces eller retshjælpsdækning, søger vi også dette for dig.

Vi drøfter endvidere gerne muligheden for konfliktløsning, så du får den bedst mulige udgang på sagen.

Lovlig pris

I forbindelse med køb/salg af en andelsbolig, kan der opstå en tvist, hvorvidt den sælges til den lovlige pris. Wantzin Ejendomsadvokater rådgiver og bistår dig i denne forbindelse. Vi hjælper dig med at gennemgå de nødvendige dokumenter, så vi kan oplyse dig den rigtige pris. Vores bistand vil omfatte:

  • Gennemgang af foreningens regnskaber
  • Gennemgang af overdragelsesaftalen
  • Korrespondance med foreningens bestyrelse
  • Korrespondance med køber/sælger
  • Boligretssag

Kontakt os

Har du brug for at få assistance i forbindelse med køb eller salg af din andelsbolig, så kontakt os.