Projektkøb

Når du står over for et projektkøb, er der en række forhold, som skal være i orden, og det er vigtigt at få sikret sig godt i et byggeprojekt. Det gælder både for et husprojekt og et lejlighedprojekt. Vi tilbyder en fuld projektkøbspakke, der dækker alle de ydelser samt rådgivning, som du som køber har brug for.

Som ejendomsadvokater sørger vi for, at du får en personlig køberrådgivning til dit projektkøb. Vi eksperter inden for boligområdet, herunder byggesager, og vi gennemgår såvel de økonomiske som juridiske forhold i forbindelse med købet.

Med andre ord, vi hjælper dig trygt og sikkert gennem hele købs- og byggeprocessen.

Vi er med dig gennem hele købsprocessen – fra start til slut

Før købet

Før du siger ja til et projektkøb, er der en række forhold, som skal undersøges og overvejes. Herefter kan den endelige købsbeslutning træffes. Vi yder personlig rådgivning gennem hele købsprocessen. Vi rådgiver dig med såvel de juridiske som økonomiske forhold.

Vi hjælper dig med følgende:

Personlig rådgivning
Økonomisk rådgivning, herunder forhold vedrørende deponering
Gennemgang af dokumenter vedrørende grunden
Gennemgang af særlige forhold vedrørende huset og grunden
Gennemgang af dokumenter vedrørende huset/lejligheden
Gennemgang af særlige forhold vedrørende huset og grunden
Gennemgang af vedtægter

Under købet

Når beslutningen om købet er taget, skal der udfærdiges en række papirer, og der skal kommunikeres med banker og sælger. Vi hjælper dig med dette. Vi rådgiver dig gennem hele købsprocessen, gennemgår købsaftalen og forsikring og udarbejder skøde, når byggeriet står færdigt.

Vi hjælper dig med følgende:

Personlig rådgivning gennem hele købs- og byggeprocessen
Gennemgang af købsaftalen (husk altid at have advokatforbehold i købsaftalen)
Gennemgang af forsikringer
Gennemgang af forhold vedrørende byggeriet; herunder tidsfrister og sælgers ret til at ændre forhold
Gennemgang af udleverede dokumenter i forbindelse med handlen
Gennemgang af kommunale oplysninger; BBR mv.
Kommunikation med sælger/mægler og bygherre
Eventuel udarbejdelse af skøde (når byggeriet står færdigt)

Efter købet

Når købet er accepteret, går byggeprocessen i gang. Når boligen står færdig, står vi for tinglysning af skødet. Efter overtagelse af huset, gennemgås det for fejl og mangler. Vi udarbejder (refusionsopgørelse og) fejl-og mangelliste og fremsender denne. Vi er med dig, til alt vedrørende købet og byggeprojektet er på plads.

Vi hjælper dig med følgende:

Rådgivning under byggeprocessen, såfremt tidsfrister ikke overholdes
Rådgivning såfremt uforudsete forhold dukker op / forsikringsmæssige forhold
Tinglysning af endeligt skøde
Accept for frigivelse af købesum
Udarbejdelse af fejl- og mangelliste

Projektkøbspakken

Vi giver fuld køberrådgivning. Bestil via denne formular eller ring 33 13 11 35 hvis du har spørgsmål.

kr

6995

alt inkluderet
Personlig rådgivning
Gennemgang af jurdiske forhold
Gennemgang af økonomiske forhold
Tryghed gennem hele forløbet
Bestil

Kontakt Wantzin Ejendomsadvokater

Jeg er ikke en robot

“Projektkøbspakken”

I forbindelse med projektkøb er der en række økonomiske og juridiske forhold, som der skal være styr på. Vi rådgiver dig gennem hele forløbet.

Før købet hjælper vi dig med at få et overblik ved at gennemgå de økonomiske og juridiske forhold; herunder særlige forhold vedrørende grunden og huset/lejligheden, eventuelle vedtægter, sikkerhed i forbindelse med byggeprojektet, sælgers rettigheder til at ændre forskellige forhold ved byggeriet mv.

Vi gennemlæser kontrakten med bygherren og entreprenøren og sikrer, at de tilgodeser dine behov. Vi gennemgår desuden forsikringer, så du er bedst muligt sikret igennem byggeprojektet. Det gælder såvel definering af byggeperiode, sikring mod overskridelse af tidsfrister, fejl- og mangler samt evt. konkurs ved bygherre eller entreprenør. Vi gennemgår generelt alle handlens dokumenter, for at sikre de bedste købsvilkår, og at handlen gennemføres i overensstemmelse med købsaftalen. Sørg altid for at have et advokatforbehold i købsaftalen! Vi hjælper dig med forhandlinger med sælger og mægler, hvis der er forhold, der bør rettes til.

Når byggeriet står færdigt, udarbejder vi skøde og står for tinglysning.

Når boligen er overtaget, skal det sikres, at alt er som det skal være. Det gælder både overholdelse af tidsfrister og levering af det aftalte. Hvis nødvendigt fremsender vi fejl- og mangelliste. Vi giver accept til frigivelse af købesum, når alt er på plads.

HUSK desuden at der skal være en 5 års mangelgennemgang, da sælgers ansvar udløber efter fem år!

For os er det vigtigt, at du modtager personlig rådgivning og kommer trygt gennem hele projektkøbet. Med denne pakke, hjælper vi dig juridisk såvel som økonomisk – og til en fast pris.

Billigste på markedet

Korrekt økonomisk og juridisk rådgivning skal være tilgængelig for alle. Vi har sammensat de billigste pakker på markedet, hvis du står over for køb af fast bolig. Det gælder såvel køb af helårsbolig, fritidsbolig, projektkøb som forældrekøb.

Vi sætter en ære i, at yde god service over for vores kunder, og at alle kan føle sig trygge gennem hele købsprocessen. Vi ønsker, at alle skal have let adgang til en ejendomsadvokat, og dermed adgang til den juridiske og økonomiske rådgivning, som er vigtig i forbindelse med køb af bolig.

Vores pakker er alt inklusiv, så du risikerer ingen uforudsete ekstraregninger fra vores side.

Sådan foregår det

FØR købet sørger vi for, at du får en personlig køberrådgivning til dit projektkøb. Vi sørger for, at du får en grundig vejledning og får svar på alle de spørgsmål, som vi kan være dig behjælpelig med. Vi gennemgår de tilgængelige dokumenter, herunder dokumenter vedr. grunden, huset og/eller lejligheden. Ønsker du herefter at gå videre med købet, underskriver du købsaftalen med advokatforbehold. Det er vigtigt, at der er advokatforbehold i købsaftalen. Det betyder, at du stadig har mulighed for at træde ud af handlen, såfremt vi ved vores gennemgang af de juridiske og økonomiske dokumenter finder, at der er forhold, som er uacceptable.

UNDER købet yder vi fortsat rådgivning. Vi får nu udleveret alle økonomisk og juridiske dokumenter i forbindelse med handlen og gennemgår dem nøje; herunder købsaftalen, forsikringer mm. Vi har normalvis en lille uge til at gennemgå alle dokumenter. Vi gennemgår desuden grundejerforeningens vedtægter, tidsfrister, konkurssikring mm. Herefter giver vi dig en tilbagemelding. Hvis der er væsentlige forbehold, forelægger vi disse forbehold til sælger eller mægler. Alternativt fortsætter handlen.
Hvis der skal stilles sikkerhed i ejendommen, sørger vi for tinglysning heraf. Økonomisk skal der stilles garanti for købesummen. Det gøres enten af din bank/pengeinstitut eller deponering i sælgers bank.

EFTER købet går byggeprojektet i gang. Vi varetager dine interesser gennem hele forløbet. Når boligen står færdig, sørger vi for at udarbejde skøde og få det tinglyst. Det er normalvis køber, der betaler tinglysningsafgiften. Vi sørger for, at handlen bliver berigtiget. På nuværende tidspunkt kan boligen også overtages. Boligen gennemgås, og såfremt der er fejl- og mangler, udarbejder vi en fejl- og mangelliste og fremsender. Såfremt tidsfrister ikke er overholdt, tages der forbehold herfor. Når tinglysningen er gået igennem, kan købesummen frigives. Vi tilbageholder et beløb af købesummen, indtil fejl og mangler er udbedret, eller der er indledt retsskridt.
Vi hjælper dig, til handlen er gået helt igennem, og du er sikkert og trygt igennem hele byggeprojektet.

Dette siger vores kunder

Det handler om tillid. Tillid til, at administrationen klarer de praktiske emner i dagligdagen, rettidigt og med fornøden omhu. Tillid til, at administrationen besidder den nødvendige ekspertise og erfaring, når det gælder de større emner. Tillid til, at administrator sikrer foreningens interesser og er i stand til at sige os imod, hvis det måtte blive nødvendigt. Det er denne tillid, som AB Tove har til Wantzin Ejendomsadvokater.
– A/B Tove
I administration hos Wantzin Ejendomsadvokater oplever vi som bestyrelse rigtig god service og høj kvalitet i den leverede rådgivning. Vores faste team bestående af advokat, bogholder og sagsbehandler i forbindelse med overdragelser, forstår vores behov og andelsboligforening. Vi kan stole på at vi får en højt specialiseret rådgivning og det gør, at vi som bestyrelse kan give vores bedste anbefalinger til Wantzin Ejendomsadvokater.
– A/B Gilbjerggård
Et Fast Dedikeret Team! Wantzin Ejendomsadvokater har, gennem et årelang samarbejde med vores andelsboligforening, et godt kendskab til vores værdier, hvilket sætter dem i stand til at tage initiativer på egen hånd, da vi ved, det gøres i vores ånd med den juridiske indsigt vi ikke har. Wantzin Ejendomsadvokater er også gode til at give os følelsen af særbehandling. Vi har faste kontaktpersoner, som er dedikeret til os. Det gør, at vi ikke skal forklare os fra gang til gang. Vi kan medgive Wantzin Ejendomsadvokater de bedste anbefalinger til andelsboligforeninger som ønsker at sikre sig bedst mulig juridisk og økonomisk rådgivning.
– A/B Strand
Hurtig reaktionstid og rådgivning af høj kvalitet. Vi er i administration hos Wantzin Ejendomsadvokater og er yderst tilfredse med samarbejdet. Reaktionstiden fra både advokat, bogholder og sagsbehandler i forbindelse med overdragelser er meget hurtig og rådgivningen af høj kvalitet.
– A/B Vilhelm
Vi har ved AB Stenhuggergården anvendt Wantzin Ejendomsadvokater som administration og advokatbistand i mere end 50 år. Man føler at medarbejderne lige fra flytteansvarlige, bogholdere og advokater møder en i øjenhøjde og giver kompetent rådgivning. For os et anbefalingsværdigt bekendtskab.
– A/B Stenhuggergården
Advokat Nicholas Wantzin, som er tilknyttet vores boligforening, har udover det administrative, været os en stor hjælp med de interne stridigheder og problemer der har været i foreningen. Vi er meget trygge og tilfredse med vores samarbejde med Nicholas Wantzin og Wantzin Ejendomsadvokater.
– A/B Kratlodden
Advokat og ikke kun administrator. Som en velfungerende andelsboligforening er vi glade for, at samarbejde med en professionel administrator, som samtidig er advokat. Det er bestyrelsens oplevelse, at Wantzin Ejendomsadvokater er dygtige advokater som er interesseret og engageret i at hjælpe vores andelsboligforening.
– A/B Nansensborg

Wantzin nyheder

Se flere nyheder her

Vurderingsstyrelsen – Nye foreløbige vurderinger

De nye foreløbige ejendomsvurderinger og ejendomsskatter for andelsboligforeninger Som det sikkert er mange bekendt og/eller man har hørt om fra nyheder,…

Læs mere

Ses vi til Andelsboligdagen 2023?

Wantzin deltager som udstiller ved ABF's Andelsboligdag - og du er inviteret!   På lørdag er det andelsboligdag 2023, med temaet…

Læs mere

Den trygge håndtering af et dødsbo

Når man har mistet en elsket, er det sjældent at man har overskuddet til at håndtere et dødsbo i skifteretten. Selvom…

Læs mere