Retssagsbehandling

Som ejer eller lejer af en bolig eller ejendom kan du altid kontakte Wantzin Ejendomsadvokater om juridisk rådgivning. Vi har stor erfaring med retssagsbehandling på boligområdet, og du vil derfor altid modtage kompetent rådgivning. Du kommer til at tale med en advokat, der forstår din problemstilling. Megen tid og penge kan spares med korrekt rådgivning.

Ønsker du at modtage rådgivning?

Vi hjælper og rådgiver dig inden for boligområdet. Kontakt os via denne formular eller ring 33 13 11 35

Lejefastsættelse

Wantzin Ejendomsadvokater er eksperter inden for retssagsbehandling. Vi behandler sager både ved fogedretten, byretten, Landsretten og Højesteret og diverse ankenævn. Vi tager altid udgangspunkt i din aktuelle situation og varetager dine interesser.

Wantzin Ejendomsadvokater bistår dig med din sag

Wantzin Ejendomsadvokater hjælper dig igennem din sag, indtil den er løst. Hvis du har mulighed for at få fri proces eller retshjælpsdækning, søger vi også dette for dig.

Vi drøfter endvidere gerne muligheden for konfliktløsning, så du får den bedst mulige udgang på sagen.

Som lejer

Som lejer ønsker man ikke at betale for meget i husleje. Er der opstået en tvist med udlejer om huslejens størrelse, hjælper vi dig gennem hele forløbet:

 • Vurdering af huslejen på baggrund af lejelovens forskellige kriterier
 • Rådgivning om dine muligheder
 • Korrespondance med udlejer
 • Udarbejdelse af klage til huslejenævnet
 • Korrespondance til huslejenævnet som svar på udlejers indsigelser
 • Eventuel repræsentation i forbindelse med ankenævnet
 • Eventuel repræsentation ved retssag

Som udlejer

Som udlejer oplever du typisk følgende to former for tvister med lejer:

 • Lejer mener, at huslejen er for høj
 • Udlejer varsler lejeforhøjelse

Lejer mener, at huslejen er for høj:

 • Vurdering af huslejen på baggrund af lejelovens forskellige kriterier
 • Rådgivning om dine muligheder
 • Korrespondance med lejer
 • Svar på lejers klage til huslejenævnet
 • Korrespondance til huslejenævnet som svar på lejers indsigelser
 • Eventuel repræsentation i forbindelse med ankenævnet
 • Eventuel repræsentation ved retssag

Udlejer varsler lejeforhøjelse

 • Rådgivning om dine muligheder
 • Udarbejdelse af huslejevarsling
 • Korrespondance med lejer
 • Indbringelse af sagen for huslejenævnet
 • Korrespondance til huslejenævnet som svar på lejers indsigelser
 • Eventuel repræsentation i forbindelse med ankenævnet
 • Eventuel repræsentation ved retssag

Kontakt os

Står du med en sag, som du har brug for at få afgjort ved en retslig instans, er du altid velkommen til at kontakte os og få et uforpligtende tilbud.