Køb af ejerlejlighed

Når du står over for køb af en lejlighed, er der en række forhold, som skal være i orden. Vi tilbyder en fuld ejerlejlighedspakke, som dækker alle de ydelser samt rådgivning, som du som køber har brug for.

Som ejendomsadvokater sørger vi for, at du får en personlig køberrådgivning til din nye ejerlejlighed. Vi er eksperter inden for boligområdet, og vi gennemgår såvel de økonomiske som juridiske forhold i forbindelse med købet.

Med andre ord, vi hjælper dig trygt og sikkert gennem hele købsprocessen.

Vi er med dig gennem hele købsprocessen – fra start til slut

Før købet

Før du siger ja til at købe din nye ejerlejlighed, er der en række forhold, som skal undersøges og overvejes. Herefter kan den endelige købsbeslutning træffes. Vi yder personlig rådgivning gennem hele købsprocessen. Vi rådgiver dig med såvel de juridiske som økonomiske forhold.

Vi hjælper dig med følgende:

Personlig rådgivning
Gennemgang af vedtægter
Gennemgang af regnskaber
Gennemgang af ejerforeningens lån og forsikringsforhold
Gennemgang af tilstandsrapport
Gennemgang af bygningens/ejerforeningens vedligeholdelsesstand
Gennemgang af evt. vedligeholdelsesplan

Under købet

Når beslutningen om købet er taget, skal der udfærdiges en række papirer, og der skal kommunikeres med banker og mægler. Vi hjælper dig med dette. Vi rådgiver dig gennem hele købsprocessen, gennemgår købsaftalen og ejerskifteforsikring og udarbejder skøde.

Vi hjælper dig med følgende:

Personlig rådgivning gennem hele købsprocessen
Gennemgang af købsaftalen (husk altid at have advokatforbehold)
Gennemgang af ejerskifteforsikring
Gennemgang af udleverede dokumenter i forbindelse med handlen
Kommunikation med sælger/mægler
Gennemgang af kommunale oplysninger; BBR mv.
Tinglysning af sikkerhed ejerforeningen
Udarbejdelse af endeligt skøde

Efter købet

Når købet er accepteret, står vi for tinglysning af skødet. Efter overtagelse af lejligheden, gennemgås den med mægler. Vi hjælper dig med at sikre dine forhold. Vi udarbejder refusionsopgørelse, og fremsender denne til mægler.
Vi er med dig, til alt vedrørende købet er på plads.

Vi hjælper dig med følgende:

Tinglysning af endeligt skøde
Udarbejdelse af refusionsopgørelse
Accept for frigivelse af købesum
Evt. udarbejdelse af fejl- og mangelliste

Ejerlejlighedspakken

Vi giver fuld køberrådgivning. Bestil via denne formular eller ring 33 13 11 35 hvis du har spørgsmål.

kr

8995

alt inkluderet
Personlig rådgivning
Gennemgang af jurdiske forhold
Gennemgang af økonomiske forhold
Tryghed gennem hele forløbet
Bestil

Kontakt Wantzin Ejendomsadvokater

“Ejerlejlighedspakken”

Som køber af en ejerlejlighed er der en række økonomiske og juridiske forhold, som der skal være styr på. Vi rådgiver dig gennem hele forløbet.

Før købet hjælper vi dig med at få et overblik ved at gennemgå de økonomiske og juridiske forhold; herunder ejendommens lån, regnskaber, vedtægter, vedligehold, tilstandsrapport, kommunale oplysningsskemaer mv.

Vi gennemlæser købsaftalen og ejerskifteforsikringen og gennemgår alle handlens dokumenter for at sikre de bedste købsvilkår, og at handlen gennemføres i overensstemmelse med købsaftalen. Sørg altid for at have et advokatforbehold i købsaftalen! Vi hjælper dig med forhandlinger med sælger og mægler, hvis der er forhold, der bør rettes til. Vi står desuden for at få tinglyst sikkerhed til ejerforeningen.

Vi udarbejder skøde og står for tinglysning.

Når handlen er gået igennem, skal det sikres, at alt er, som det skal være. Hvis nødvendigt sender vi fejl- og mangelliste. Vi udarbejder desuden refusionsopgørelse samt giver accept til frigivelse af købesum, når alt er på plads.

For os er det vigtigt, at du modtager personlig rådgivning og kommer trygt gennem boligkøbet. Med denne pakke, hjælper vi dig juridisk såvel som økonomisk – og til en fast pris.

Billigste på markedet

Korrekt økonomisk og juridisk rådgivning skal være tilgængelig for alle. Vi har sammensat de billigste pakker på markedet, hvis du står over for køb af fast bolig. Det gælder såvel køb af helårsbolig, fritidsbolig, projektkøb som forældrekøb.

Vi sætter en ære i, at yde god service over for vores kunder, og at alle kan føle sig trygge gennem hele købsprocessen. Vi ønsker, at alle skal have let adgang til en ejendomsadvokat, og dermed adgang til den juridiske og økonomiske rådgivning, som er vigtig i forbindelse med køb af bolig.

Vores pakker er alt inklusiv, så du risikerer ingen uforudsete ekstraregninger fra vores side.

Sådan foregår det

FØR købet sørger vi for, at du får en personlig køberrådgivning til ejerlejligheden/andelsboligen. Vi sørger for, at du får en grundig vejledning og får svar på alle de spørgsmål, som vi kan være dig behjælpelig med. Vi gennemgår de tilgængelige dokumenter, herunder tilstandsrapport/vurderingsrapport, vedligeholdelsesplan mv. Vi rådgiver dig desuden om udlejning.
Ønsker du herefter at gå videre med købet, underskriver du købsaftalen/overdragelsesaftalen med advokatforbehold. Det er vigtigt, at der er advokatforbehold i købsaftalen. Det betyder, at du stadig har mulighed for at træde ud af handlen, såfremt vi ved vores gennemgang af de juridiske og økonomiske dokumenter finder, at der er forhold, som er uacceptable.

UNDER købet yder vi fortsat rådgivning. Vi får nu udleveret alle økonomisk og juridiske dokumenter i forbindelse med handlen og gennemgår dem nøje; herunder købsaftalen/overdragelsesaftalen og ejerskifteforsikring (ved køb af ejerlejlighed). Vi har normalvis en lille uge til at gennemgå alle dokumenter. Vi gennemgår desuden ejendommens vedtægter, vedligehold, lån, prisfastsættelse af andelsboligen mm. Herefter giver vi dig en tilbagemelding. Hvis der er væsentlige forbehold, forelægger vi disse forbehold for sælger eller mægler/bestyrelse. Alternativt fortsætter handlen.

Hvis der skal stilles sikkerhed i ejendommen, sørger vi for tinglysning heraf. Økonomisk skal der stilles garanti for købesummen. Det gøres enten af din bank/pengeinstitut eller ved deponering i sælgers bank.
Vi udarbejder skøde, som herefter sendes til underskrift hos sælger og dig.

EFTER købet skal skødet tinglyses (hvis ejerlejlighed). Dette sørger vi for. Det er normalvis køber, der betaler tinglysningsafgiften. Vi sørger for, at handlen bliver berigtiget. Når tinglysningen (ejerlejlighed) er gået igennem, kan banker og realkreditinstitutter hhv. frigive købesummen samt indfri sælgers lån. På nuværende tidspunkt kan lejligheden/andelsboligen også overtages. Der foretages aflæsning af målere på overtagelsesdagen og på baggrund heraf udarbejder vi en refusionsopgørelse og fremsender (ejerlejlighed). Boligen gennemgås for fejl og mangler, og vi udarbejder og fremsender en fejl- og mangelliste, såfremt dette er aktuelt. Vi tilbageholder en del af købesummen, indtil fejl og mangler er udbedret, eller der er indledt retsskridt.

Vi hjælper dig, til handlen er gået helt igennem, og du er sikkert og trygt igennem hele købsprocessen.

Vores pakker

Børnetestamente

Med børnetestamente giver du/I udtryk for, hvem du/I ønsker, der skal overtage forældremyndigheden over barnet/børnene, såfremt du/I skulle gå bort, førend…

Pris: 1995,-

Læs mere her

Livstestamente

Med et livstestamente kan du ønske, hvorvidt du ønsker livsforlængende behandling, såfremt du er uhelbredeligt syg, eller pga. svær invaliditet/svækkelse er…

Pris: 995,-

Læs mere her
Spar 1000,-*

Opret skilsmisseskøde

Er du og din ægtefælle ved at blive separeret eller skilt, og ejer I sammen en bolig? Vi hjælper jer (uvildigt)…

Pris: 2995,-

Læs mere her
Spar 300,-*

Opret fremtidsfuldmagt

Med en fremtidsfuldmagt beslutter du, hvem der kan træffe beslutninger på dine vegne, såfremt du skulle blive syg eller ude af…

Pris: 1995,-

Læs mere her
Spar 1000,-*

Opret testamente

Med et testamente sikrer du/I dine/jeres arvinger bedst muligt. I forbindelse med oprettelse af testamente er det også vigtigt at tage…

Pris: 3995,-

Læs mere her
Spar 1000,-*

Opret samejeoverenskomst

En samejeoverenskomst er en aftale oftest mellem to personer, der sammen ejer en fast ejendom. Aftalen skal sikre jer i tilfælde…

Pris: 3995,-

Læs mere her
Spar 1000,-*

Opret ægtepagt

En ægtepagt er en særlig aftale om, hvordan formuen skal fordeles ved skilsmisse eller dødsfald. Dette gælder også, selvom I har…

Pris: 3995,-

Læs mere her

Dette siger vores kunder

Det handler om tillid. Tillid til, at administrationen klarer de praktiske emner i dagligdagen, rettidigt og med fornøden omhu. Tillid til, at administrationen besidder den nødvendige ekspertise og erfaring, når det gælder de større emner. Tillid til, at administrator sikrer foreningens interesser og er i stand til at sige os imod, hvis det måtte blive nødvendigt. Det er denne tillid, som AB Tove har til Wantzin Ejendomsadvokater.
– A/B Tove
I administration hos Wantzin Ejendomsadvokater oplever vi som bestyrelse rigtig god service og høj kvalitet i den leverede rådgivning. Vores faste team bestående af advokat, bogholder og sagsbehandler i forbindelse med overdragelser, forstår vores behov og andelsboligforening. Vi kan stole på at vi får en højt specialiseret rådgivning og det gør, at vi som bestyrelse kan give vores bedste anbefalinger til Wantzin Ejendomsadvokater.
– A/B Gilbjerggård
Et Fast Dedikeret Team! Wantzin Ejendomsadvokater har, gennem et årelang samarbejde med vores andelsboligforening, et godt kendskab til vores værdier, hvilket sætter dem i stand til at tage initiativer på egen hånd, da vi ved, det gøres i vores ånd med den juridiske indsigt vi ikke har. Wantzin Ejendomsadvokater er også gode til at give os følelsen af særbehandling. Vi har faste kontaktpersoner, som er dedikeret til os. Det gør, at vi ikke skal forklare os fra gang til gang. Vi kan medgive Wantzin Ejendomsadvokater de bedste anbefalinger til andelsboligforeninger som ønsker at sikre sig bedst mulig juridisk og økonomisk rådgivning.
– A/B Strand
Hurtig reaktionstid og rådgivning af høj kvalitet. Vi er i administration hos Wantzin Ejendomsadvokater og er yderst tilfredse med samarbejdet. Reaktionstiden fra både advokat, bogholder og sagsbehandler i forbindelse med overdragelser er meget hurtig og rådgivningen af høj kvalitet.
– A/B Vilhelm
Vi har ved AB Stenhuggergården anvendt Wantzin Ejendomsadvokater som administration og advokatbistand i mere end 50 år. Man føler at medarbejderne lige fra flytteansvarlige, bogholdere og advokater møder en i øjenhøjde og giver kompetent rådgivning. For os et anbefalingsværdigt bekendtskab.
– A/B Stenhuggergården
Advokat Nicholas Wantzin, som er tilknyttet vores boligforening, har udover det administrative, været os en stor hjælp med de interne stridigheder og problemer der har været i foreningen. Vi er meget trygge og tilfredse med vores samarbejde med Nicholas Wantzin og Wantzin Ejendomsadvokater.
– A/B Kratlodden
Advokat og ikke kun administrator. Som en velfungerende andelsboligforening er vi glade for, at samarbejde med en professionel administrator, som samtidig er advokat. Det er bestyrelsens oplevelse, at Wantzin Ejendomsadvokater er dygtige advokater som er interesseret og engageret i at hjælpe vores andelsboligforening.
– A/B Nansensborg

Wantzin nyheder

Se flere nyheder her

Ses vi til Andelsboligdagen 2023?

Wantzin deltager som udstiller ved ABF's Andelsboligdag - og du er inviteret!   På lørdag er det andelsboligdag 2023, med temaet…

Læs mere

Den trygge håndtering af et dødsbo

Når man har mistet en elsket, er det sjældent at man har overskuddet til at håndtere et dødsbo i skifteretten. Selvom…

Læs mere

Rådgivning af en advokat ved bolighandel

Hvorfor bruge en advokat som rådgiver når du skal købe en bolig? Når man står overfor en bolighandel, er det en…

Læs mere