Nyt obligatorisk dokument i forbindelse med andelsboligkøb

I august udkom en rapport vedrørende ”penge under bordet ved handel med andelsboliger”. På baggrund heraf har Erhvervsstyrelsen under Erhvervsministeriet, hvor andelsboliger sorterer under, udarbejdet en vejledning til købere om prisfastsættelse af andelsboliger.

Penge under bordet i forbindelse med handel med andelsboliger er ulovligt og kan straffes med bøde eller fængsel. Derfor anbefalede den arbejdsgruppe under ministeriet, der har udarbejdet rapporten, at der sker en bedre oplysning til købere om det ulovlige ved penge under bordet, samt at der også oplyses bedre om prisfastsættelse – herunder forbedringer, løsøre mv.

Det har nu mundet ud i en vejledning, som købere skal modtage, inden aftalen for andelsboligkøb indgås. Som oftest vil vejledningen modtages sammen med overdragelsesaftalen. Det vil sige, at der nu er endnu et dokument ud over den lange række af andre dokumenter, som køber skal modtage i forbindelse med køb af en andelslejlighed – senest også det nye skema med centraløkonomiske nøgleoplysninger for andelsboligforeningen.

I forbindelse med det sidstnævnte skema har ministeriet også udarbejdet en ny bekendtgørelse; bekendtgørelse 300 af 26. marts 2019.

Som følge af den nye vejledning skal købere ikke længere have udleveret et uddrag fra selve andelsboligforeningslovens bestemmelser §§ 5, 15 og 16. Den nye vejledning træder i stedet for.

Her kan du læse den nye vejledning
Her kan du læse ministeriets nye bekendtgørelse, samt se det nye skema med centraløkonomiske nøgleoplysninger (bilag 4)