Hvordan ser bygningerne ud i din forening? Er facaderne, vinduerne og dørene under forfald, eller er de eventuelt blevet udsat for fejlbehandling?

Mandag d. 26. november afholdt Wantzin Ejendomsadvokater gå-hjem-møde om klimaskærme; herunder facader, vinduer og døre. Daniel Grønn og Troels Maaløe fra Bang & Beenfeldt holdt oplæg om facaderenovering, og hvad det indbefatter, og Nicholas Wantzin fortalte foreningerne om, hvad de helt konkret skal være opmærksomme på for at sikre sig bedst muligt.

Husk at reagere i tide
Har man eksempelvis et nedløbsrør eller et andet sted, hvor vandet kommer til at løbe ned langs facaden, så vær obs på, at et kan forårsage stor skade på bygningen. Bliver dette ikke udbedret i tide, kan man i stedet havne i den situation, at det ikke blot er fuger men også mursten, der skal udskiftes. Dermed kan man risikere et langt mere omfattende renoveringsprojekt end nødvendigt. Som forening skal man altid være opmærksom på de konsekvenser, det kan have, hvis man ikke reagerer i tide.

Husk at vælge den rigtige løsning
Man skal sikre sig, at man vælger den rigtige løsning, inden man går i gang med et renoveringsprojekt. Alternativt kan man risikere, at der fejlbehandles. Et eksempel herpå kan være forkert overfladebehandling i forbindelse med fugtproblemer, som vil kunne betyde, at fugten bliver lukket inde bag en forsegling af overfladen.

Husk at rådføre jer med en tekniker
Når man vælger tekniker, så vær bl.a. opmærksom på, om det er en tekniker, der normalvis holder budgettet for sine byggesager. Dermed sagt, det er ikke altid den billigste tekniker, der på sigt er den billigste. Samtidig skaber det troværdighed, at man ved, at man kan regne med det, som teknikeren melder ud.

Husk at vælge den rigtige entreprenør
Det er vigtigt, at I får uvildig rådgivning, når det gælder valg af entreprenør. Det er i den sammenhæng heller ikke uvæsentligt at lave lidt research på entreprenøren. Er det eksempelvis en entreprenør, der bruger mange underleverandører, eller bruger entreprenøren egne folk. Og hvad med byggetiden. Plejer entreprenøren at kunne overholde den aftalte tid for byggeprojektet?

Husk at sikre foreningen med de rigtige aftaler
Når der er udarbejdet entreprisekontrakt, kigger byggesagsadministrator og foreningen kontrakten igennem. Her anbefales det, at man også får kontrakten læst igennem af en advokat, så foreningen sikres bedst muligt igennem byggesagen.
Et godt råd i den sammenhæng er også, at man låser prisen, når budgettet er vedtaget på generalforsamlingen. Hermed kan tekniker, advokat, byggesagsadministrator m.fl. ikke have interesse i, at entreprisesummen bliver højere end først vedtaget. Teknikere, advokater og øvrige byggesagsadministratorer er ofte aflønnet med en procentsats af entreprisesummen. Man skal overveje, om dette skal være et fast honorar.
Vær desuden opmærksom på, at en almindelig administrator ofte tager et højere honorar end WZN for at være byggesagsadministrator. Endvidere leverer WZN entreprisekontrakter etc. tilpasset den enkelte forening og den enkelte byggesag. Dvs. WZN leverer ikke bare et standardiseret produkt.

Vær opmærksom på 10 års rådgiveransvar
Der er 5 års garanti på byggeprojektet, men der er 10 års rådgiveransvar. Det gælder såvel for teknikeren som for advokaten.

Husk at god kommunikation og tilstedeværelse fremmer et godt projekt
Det anbefales, at man i foreningen finder en eller to repræsentanter, der kan deltage i byggemøder mv., imens byggeprojektet står på. Det giver en god kontinuitet i forløbet samt sikrer, at foreningen altid er involveret i de beslutninger, som træffes. Man kan godt lade sin tekniker stå for møderne, men man skal være opmærksom på, at mange af de beslutninger, der skal træffes, kan være meget subjektive, og her risikerer man, at teknikeren ikke vælger det, som foreningen ville have valgt. Det kan eksempelvis dreje sig om et farve- eller materialevalg mv.

Orienter naboerne
Til god kommunikation og god stemning under et byggeprojekt hører også, at man sørger for at orientere naboerne om, hvad der skal ske. Det gælder desuden restlejere, erhvervslejere m.fl. Sørg for at tale med folk. Det giver den bedste dialog og større forståelse for jeres byggeprojekt.