Forsamlingsforbud og generalforsamlinger


Som følge af den seneste politiske aftale af 15. april 2021 om yderligere genåbning samt ”rammeaftalen” om genåbning, vil der fra 21. april 2021 for foreninger være følgende muligheder:

  • Indendørs bliver forsamlingsforbuddet pr. 21. april 2021 hævet fra 5 personer til 10 personer. Udendørs bliver forsamlingsforbuddet pr. 21. april 2021 hævet til 50 personer. Forsamlingsforbuddet vedrøren- de udendørs foreningsaktiviteter forbliver 50 personer. ABF har fra Corona-hotline fået oplyst, at en andelsboligforening kan afholde generalforsamling som en organiseret foreningsaktivitet, hvis den foregår udendørs, med op til 50 personer.
  • Det før årsskiftet gældende forsamlingsloft på op til 500 personer, hvor deltagere i al væsentlighed og indenfor sidder ned med faste pladser og vendt i samme retning mod scenen gælder stadigvæk ikke.
  • Konkluderende er det derfor stadig næppe muligt at gennemføre indendørs generalforsamlinger i andelsboligforeninger af blot en vis størrelse. Men muligt udendørs.

Ud fra rammeaftalen af 22. marts 2021 mellem de politiske partier og vedrørende forsamlingsforbuddet er det aftalt at nedsætte en hurtigarbejdende ekspertgruppe, der skal komme med forslag til udfasning.Det forventes dog tidligst at blive medio april, hvor der vil komme noget nærmere herom.
Før dette sker, kan der heller ikke siges nærmere om, hvad den yderligere åbning fra 6. maj 2021 vedr. indendørs kulturaktivitet ”med coronapas” vil indebære.

København, den 26. marts 2021

Dette siger vores kunder

Det handler om tillid. Tillid til, at administrationen klarer de praktiske emner i dagligdagen, rettidigt og med fornøden omhu. Tillid til, at administrationen besidder den nødvendige ekspertise og erfaring, når det gælder de større emner. Tillid til, at administrator sikrer foreningens interesser og er i stand til at sige os imod, hvis det måtte blive nødvendigt. Det er denne tillid, som AB Tove har til Wantzin Ejendomsadvokater.
– A/B Tove
I administration hos Wantzin Ejendomsadvokater oplever vi som bestyrelse rigtig god service og høj kvalitet i den leverede rådgivning. Vores faste team bestående af advokat, bogholder og sagsbehandler i forbindelse med overdragelser, forstår vores behov og andelsboligforening. Vi kan stole på at vi får en højt specialiseret rådgivning og det gør, at vi som bestyrelse kan give vores bedste anbefalinger til Wantzin Ejendomsadvokater.
– A/B Gilbjerggård
Et Fast Dedikeret Team! Wantzin Ejendomsadvokater har, gennem et årelang samarbejde med vores andelsboligforening, et godt kendskab til vores værdier, hvilket sætter dem i stand til at tage initiativer på egen hånd, da vi ved, det gøres i vores ånd med den juridiske indsigt vi ikke har. Wantzin Ejendomsadvokater er også gode til at give os følelsen af særbehandling. Vi har faste kontaktpersoner, som er dedikeret til os. Det gør, at vi ikke skal forklare os fra gang til gang. Vi kan medgive Wantzin Ejendomsadvokater de bedste anbefalinger til andelsboligforeninger som ønsker at sikre sig bedst mulig juridisk og økonomisk rådgivning.
– A/B Strand
Hurtig reaktionstid og rådgivning af høj kvalitet. Vi er i administration hos Wantzin Ejendomsadvokater og er yderst tilfredse med samarbejdet. Reaktionstiden fra både advokat, bogholder og sagsbehandler i forbindelse med overdragelser er meget hurtig og rådgivningen af høj kvalitet.
– A/B Vilhelm
Vi har ved AB Stenhuggergården anvendt Wantzin Ejendomsadvokater som administration og advokatbistand i mere end 50 år. Man føler at medarbejderne lige fra flytteansvarlige, bogholdere og advokater møder en i øjenhøjde og giver kompetent rådgivning. For os et anbefalingsværdigt bekendtskab.
– A/B Stenhuggergården
Advokat Nicholas Wantzin, som er tilknyttet vores boligforening, har udover det administrative, været os en stor hjælp med de interne stridigheder og problemer der har været i foreningen. Vi er meget trygge og tilfredse med vores samarbejde med Nicholas Wantzin og Wantzin Ejendomsadvokater.
– A/B Kratlodden
Advokat og ikke kun administrator. Som en velfungerende andelsboligforening er vi glade for, at samarbejde med en professionel administrator, som samtidig er advokat. Det er bestyrelsens oplevelse, at Wantzin Ejendomsadvokater er dygtige advokater som er interesseret og engageret i at hjælpe vores andelsboligforening.
– A/B Nansensborg

Wantzin nyheder

Se flere nyheder her

God sommer!

Sommeren står for døren, Corona er pænt på retur, og derfor har vi også i juni begyndt vore første vidensdelinger for…

Læs mere

Åbent elevatormøde

Sidder du i en boligforening der overvejer at installere en elevator i en ældre ejendom?Landet er langsomt åbnet mere op og…

Læs mere

Forsamlingsforbud og generalforsamlinger

Som følge af den seneste politiske aftale af 15. april 2021 om yderligere genåbning samt ”rammeaftalen” om genåbning, vil der fra…

Læs mere