Fjernaflæsning af forbrugsmålere senest i 2027

EU har vedtaget et EED-Direktiv (Energy Efficiency Directive), der trådte i kraft pr. 25 december 2018. Direktivet indebærer, at manuelle forbrugsmålere skal udgå og alle forbrugere skal have fjernaflæste målere inden udgangen af 2026.

Formålet med direktivet er, at spare energi, ressourcer og CO2-udledning, herunder at hver forbruger kan følge med i deres forbrug, og derved være beviste om at reducere forbruget

Fra 25. oktober 2020 blev det et krav, at der skal monteres fjernaflæste forbrugsmålere ved totalinstallationer og renoveringer.

Frem til udgangen af 2021 skal der ske manuel aflæsning 2 gange årligt, og ligeledes 2 gange årligt ved fjernaflæsning, dog har forbrugerne, såfremt digital afregning er valgt, krav på aflæsning hver 3. måned.

Pr. 1. januar 2022 til skal manuel aflæsning fortsat ske 2 gange årligt, mens fjernaflæsning skal ske mindst hver måned. Derudover skal aflæsninger i øvrigt være tilgængelige via internet og opdateres så hyppigt, som målesystemet gør det muligt.

Fra 1. januar 2027 er det krav, at alle forbrugsmåles kan fjernaflæses og der er således ikke længere mulighed for at manuel aflæsning. Fjernaflæsningen skal ske mindst hver måned med mulighed for at forbrugeren selv opdaterer.

Foreninger, der skal have nye målere efter f.eks. en altansag, bør derfor allerede nu overveje at få set på at få etableret fjernaflæste målere frem for de eksisterende manuelle forbrugsmålere.