Eventuel ændring af andelsboliglovens værdiansættelsesprincipper


I slutningen af juni 2022 sendte Indenrigs- og Boligministeriet et udkast til ændring af andelsboligloven i høring.

Det skete på baggrund af det arbejde som ”udvalg om andelsboliglovens værdiansættelsesprincipper” havde lavet i december 2021. Hele rapporten kan ses på dette link Rapport om Andelsboliglovens værdiansættelsesprincipper.

Nærmere om høringen vedrørende udkast til forslag om lovændring kan ses på høringsportalen, jf. dette link Høringsportalen.

Forslaget vedrører fastsættelsen af ejendomsværdien.

Ændring af Lov om Andelsboligforeninger § 5, stk. 2, litra b

Der er et forslag om, at gyldighedsperioden for en valuarvurdering ændres fra 18 måneder til 42 måneder, det vil sige fra nu 1,5 år til 3,5 år.

Det vil sige, at man ikke så ofte som tidligere er tvunget til at indhente ny valuarvurdering af foreningens ejendom, hvis man benytter denne værdifastsættelsesmetode i Lov om Andelsboliger § 5, stk. 2, litra b.

Ændring af Lov om Andelsboligforeninger § 5, stk. 2, litra c

Forslaget vedrører bestemmelsen om benyttelse af den offentlige ejendomsværdi som værdifastsættelsesmetode.

Da den imidlertid ikke længere bliver foretaget er forslaget, at den senest ansatte offentlige ejendomsværdi, formentlig fra 2012, stadig kan benyttes men at den værdi, der dér er fastsat kan reguleres én gang årligt efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12 måneders periode.

Det vil sige, at der kan foretages en nettoprisindeksering af den gamle fastsatte offentlige vurdering.

Det betyder, at andelsboligforeninger, som stadig måtte ønske at benytte den offentlige vurdering, kan få forhøjet den pågældende værdi svarende til nettoprisindekset.

– o O o –

Men for nærværende og som nævnt indledningsvis er det alene en høring over udkast til lovændring.

Om der bliver fremsat et egentligt lovforslag vides nok tidligst omkring 1. september 2022, og idet der derudover kan være udsigt til et valg i efteråret 2022, er det et stort spørgsmål, om hvor meget der kommer til at ske med dette, men hermed er der orienteret om den viden vi for nærværende har herom.

Dette siger vores kunder

Det handler om tillid. Tillid til, at administrationen klarer de praktiske emner i dagligdagen, rettidigt og med fornøden omhu. Tillid til, at administrationen besidder den nødvendige ekspertise og erfaring, når det gælder de større emner. Tillid til, at administrator sikrer foreningens interesser og er i stand til at sige os imod, hvis det måtte blive nødvendigt. Det er denne tillid, som AB Tove har til Wantzin Ejendomsadvokater.
– A/B Tove
I administration hos Wantzin Ejendomsadvokater oplever vi som bestyrelse rigtig god service og høj kvalitet i den leverede rådgivning. Vores faste team bestående af advokat, bogholder og sagsbehandler i forbindelse med overdragelser, forstår vores behov og andelsboligforening. Vi kan stole på at vi får en højt specialiseret rådgivning og det gør, at vi som bestyrelse kan give vores bedste anbefalinger til Wantzin Ejendomsadvokater.
– A/B Gilbjerggård
Et Fast Dedikeret Team! Wantzin Ejendomsadvokater har, gennem et årelang samarbejde med vores andelsboligforening, et godt kendskab til vores værdier, hvilket sætter dem i stand til at tage initiativer på egen hånd, da vi ved, det gøres i vores ånd med den juridiske indsigt vi ikke har. Wantzin Ejendomsadvokater er også gode til at give os følelsen af særbehandling. Vi har faste kontaktpersoner, som er dedikeret til os. Det gør, at vi ikke skal forklare os fra gang til gang. Vi kan medgive Wantzin Ejendomsadvokater de bedste anbefalinger til andelsboligforeninger som ønsker at sikre sig bedst mulig juridisk og økonomisk rådgivning.
– A/B Strand
Hurtig reaktionstid og rådgivning af høj kvalitet. Vi er i administration hos Wantzin Ejendomsadvokater og er yderst tilfredse med samarbejdet. Reaktionstiden fra både advokat, bogholder og sagsbehandler i forbindelse med overdragelser er meget hurtig og rådgivningen af høj kvalitet.
– A/B Vilhelm
Vi har ved AB Stenhuggergården anvendt Wantzin Ejendomsadvokater som administration og advokatbistand i mere end 50 år. Man føler at medarbejderne lige fra flytteansvarlige, bogholdere og advokater møder en i øjenhøjde og giver kompetent rådgivning. For os et anbefalingsværdigt bekendtskab.
– A/B Stenhuggergården
Advokat Nicholas Wantzin, som er tilknyttet vores boligforening, har udover det administrative, været os en stor hjælp med de interne stridigheder og problemer der har været i foreningen. Vi er meget trygge og tilfredse med vores samarbejde med Nicholas Wantzin og Wantzin Ejendomsadvokater.
– A/B Kratlodden
Advokat og ikke kun administrator. Som en velfungerende andelsboligforening er vi glade for, at samarbejde med en professionel administrator, som samtidig er advokat. Det er bestyrelsens oplevelse, at Wantzin Ejendomsadvokater er dygtige advokater som er interesseret og engageret i at hjælpe vores andelsboligforening.
– A/B Nansensborg

Wantzin nyheder

Se flere nyheder her

Ses vi til Andelsboligdagen 2023?

Wantzin deltager som udstiller ved ABF's Andelsboligdag - og du er inviteret!   På lørdag er det andelsboligdag 2023, med temaet…

Læs mere

Den trygge håndtering af et dødsbo

Når man har mistet en elsket, er det sjældent at man har overskuddet til at håndtere et dødsbo i skifteretten. Selvom…

Læs mere

Rådgivning af en advokat ved bolighandel

Hvorfor bruge en advokat som rådgiver når du skal købe en bolig? Når man står overfor en bolighandel, er det en…

Læs mere