Brug af teknisk rådgivning

Bestyrelser, der sidder i andels- og ejerforeninger, er som udgangspunkt lægfolk, men har ikke bare et ansvar, men et stort ansvar både juridisk og økonomisk for foreningen.
For at få det bedst mulige til foreningen er det en god idé, at man til enhver tid langsigtet planlægger sammen med troværdige og erfarne rådgivere – det være sig foreningens daglige administrator, men også foreningens tekniske rådgiver, når det gælder om udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner.

Vedligeholdelsesplaner er en nødvendighed – ikke bare for kunne styre de kommende arbejder, der forventet en årrække ud i fremtiden, men også for, at man kan planlægge økonomien i foreningen og varsko beboerne omkring eventuelle mulige stigninger og i øvrigt prioriteringer ud i tiden.

Under byggesager kan selv enkelte projekter blive meget komplekse, ligesom en mindre skimmelsvampssag i en ejendom kan ende med en hel tagudskiftning – taler af erfaring.

Gennem årene har vi set, at det at have en tekniker på – ikke bare til byggesager, men også til dagligdags rådgivning omkring bygningers forhold – skaber en besparelse økonomisk og ressourcemæssigt for bestyrelsen, men giver også et bedre produkt for foreningen. En typisk udgift til en tekniker i forbindelse med en byggesag eller rådgivning i en skimmelsvampssag er altså givet godt ud på lang sigt, da det også er teknikerens opgave at tænke langsigtet.

Hvem skal man så vælge som tekniker?

Der er vigtigt, at man benytter en tekniker, man kan tale med, og som taler på det niveau, man selv er. En, der kan forklare – ikke bare bestyrelsen, men også beboerne, hvad der galt, hvad der skal gøres, og hvordan man eventuelt kan undgå, at problemerne opstår igen.

Mange teknikerfirmaer er større firmaer, og derfor er det også vigtigt, at man har en konkret tekniker som kontaktperson, men ofte er det en god idé at vælge et teknikerfirma, hvor det er let at få kontakt til ejeren ved eventuel utilfredshed, hvor det blot kan skyldes dårlig kommunikation, hvilket også kan ske ved bestyrelsesskift.

Når vi bruger ordet ”tekniker”, dækker dette over en kombination af arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører. Firkantet kan man sige, at arkitekter ser meget på udseendet, mens ingeniører ser på løsninger med så lang holdbarhed som muligt. Bygningskonstruktører er en kombination. Det er altid en god idé at finde en tekniker, der kan spænde vidt, eventuelt ved at benytte underentreprenører. Typisk i forbindelse med projekter skal der nemlig ses på ikke blot det arkitektoniske, men også det holdbarhedsmæssige.

Har I ikke allerede god erfaring med jeres tekniker, er det vigtigt, at den, I vælger, har de nødvendige faglige kompetencer, erfaring med den type opgaver, som skal løses hos jer, og som er en, der forstår, hvorledes man kommunikerer ikke blot med bestyrelsen, men så sandelig også med beboerne.

Man er velkommen til at kontakte Wantzin Ejendomsadvokater, såfremt man ønsker en henvisning til en specifik opgave.