Udlejningsejendomme

Med Wantzin Ejendomsadvokater som administrator af din udlejningsejendom, vil du altid opleve at have advokaten lige ved hånden og med i beslutningsprocessen fra start. Hermed vil beslutningerne blive truffet på korrekt grundlag, og megen tid og penge vil hermed spares.

Ønsker du hjælp til ejendomsadministration?

Vi yder professionel administration af jeres forening. Kontakt os via denne formular eller ring 33 13 11 35

Opsigelse/ophævelse af lejemål

Wantzin Ejendomsadvokater har stor erfaring inden for opsigelser og ophævelser af lejemål, og vi er specialister i lejeret. Af samme årsag underviser vi advokater i emnet hos både Danske Advokater.

Opsigelse/ophævelse af beboelseslejemål

Vi gennemgår sagen med dig og vurderer på baggrund heraf, om der er grundlag for en opsigelse/ophævelse af lejemålet. En opsigelse vil sige, at et lejemål skal opsiges med det varsel, som gælder i henhold til lejeloven. En ophævelse vil derimod typisk være på baggrund af lejers misligeholdelse, og i de situationer gælder der ikke et varsel jf. lejeloven.

Vi rådgiver og hjælper dig igennem hele processen:

 • Vurdering af, om der er grundlag for en opsigelse
 • Udarbejdelse af opsigelse med korrekt varsel
 • Vurdering af, om der er grundlag for en ophævelse på baggrund af misligeholdelse
 • Dokumentation af den påståede misligeholdelse
 • Udarbejdelse af påkravet
 • Overholdelse af tidsfrister i henhold til lejeloven
 • Rådgivning af forløbet
 • Indbringelse af sagen for retten
 • Repræsentation under en eventuel boligretssag

Opsigelse/ophævelse af erhvervslejemål

Ved erhvervslejemål vil vi ligeledes gennemgå sagen med dig og vurdere om der på baggrund heraf er grundlag for en opsigelse/ophævelse af lejemålet. En opsigelse vil sige, at et lejemål skal opsiges med det varsel, som gælder i henhold til lejeloven. En ophævelse vil derimod typisk være på baggrund af lejers misligeholdelse, og i de situationer gælder der ikke et varsel jf. erhvervslejeloven.

Vi rådgiver og hjælper dig igennem hele processen:

 • Vurdering af, om der er grundlag for en opsigelse
 • Udarbejdelse af opsigelse med korrekt varsel
 • Vurdering af, om der er grundlag for en ophævelse på baggrund af misligeholdelse
 • Dokumentation af den påståede misligeholdelse
 • Udarbejdelse af påkravet
 • Overholdelse af tidsfrister i henhold til erhvervslejeloven
 • Rådgivning af forløbet, herunder af udlejers tabsbegrænsningspligt ved genudlejning
 • Indbringelse af sagen for retten
 • Repræsentation under en eventuel boligretssag
Har du øvrige juridiske spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.