Udlejningsejendomme

Med Wantzin Ejendomsadvokater som administrator af din udlejningsejendom, vil du altid opleve at have advokaten lige ved hånden og med i beslutningsprocessen fra start. Hermed vil beslutningerne blive truffet på korrekt grundlag, og megen tid og penge vil hermed spares.

Ønsker du hjælp til ejendomsadministration?

Vi yder professionel administration af jeres forening. Kontakt os via denne formular eller ring 33 13 11 35

Markedslejeforhøjelser

Wantzin Ejendomsadvokater er specialister inden for erhvervslejemål. Af samme årsag underviser vi advokater i emnet hos både Danske Advokater.

Hvad er markedsleje?

Markedsleje er et begreb inden for erhvervslejeretten, og defineres som den leje, som en lejer og en udlejer vil aftale under hensyn til lejemålets beliggenhed, anvendelse, størrelse, kvalitet mv.

Markedslejeforhøjelse

Hvis vi vurderer, at den nuværende leje er for lav, kan der varsles en markedslejeforhøjelse på baggrund af ovennævnte kriterier. Vi rådgiver dig under processen:
  • Vurdering af markedslejeforhøjelsen
  • Udarbejdelse af varsling af markedslejeforhøjelsen
  • Fordeling af forhøjelsen over fire år
  • Korrespondance med lejer
  • Eventuel indbringelse af sagen for boligretten