Udlejningsejendomme

Med Wantzin Ejendomsadvokater som administrator af din udlejningsejendom, vil du altid opleve at have advokaten lige ved hånden og med i beslutningsprocessen fra start. Hermed vil beslutningerne blive truffet på korrekt grundlag, og megen tid og penge vil hermed spares.

Ønsker du hjælp til ejendomsadministration?

Vi yder professionel administration af jeres forening. Kontakt os via denne formular eller ring 33 13 11 35

Vejledning i henhold til lejelovene

Wantzin Ejendomsadvokater er eksperter inden for såvel erhvervslejeloven som lejeloven. Af samme årsag underviser vi advokater i emnet hos både Danske Advokater og ABF.

Som administrator

Wantzin Ejendomsadvokater rådgiver om drift af udlejningsejendomme og medfølgende juridiske problemstillinger. Det gælder såvel en udlejningsejendom med mange som få lejemål. Vi rådgiver både i enkelte og løbende sager.

Forskellige typer lejemål

Der kan være tale om henholdsvis beboelseslejemål eller erhvervslejemål. Som udlejer vil du dermed have forskellige behov.

Beboelseslejemål

Vi hjælper typisk med:
 • Vejledning i forbindelse med ind- og fraflytningssyn
 • Lejevarslinger
 • Rykkerprocedurer ved manglende betaling
 • Udarbejdelse af påkrav
 • Rådgivning om henholdsvis opsigelse og ophævelse af lejemålet
 • Vejledning vedrørende lejers misligeholdelse
 • Tvister mod lejere

Erhvervslejemål

Vi hjælper typisk med:
 • Rådgivning ved indgåelse af erhvervslejekontrakter
 • Vejledning om erhvervsbeskyttelse
 • Rådgivning om afståelsesret
 • Rådgivning om markedslejeforhøjelse
 • Udarbejdelse af varsling om markedslejeforhøjelse
 • Rykkerprocedurer ved manglende betaling
 • Udarbejdelse af påkrav
 • Rådgivning om lejers vedligeholdelsespligt og eventuel misligeholdelse
 • Vejledning om opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Vejledning i forbindelse med flyttesyn og udarbejdelse af fraflytningsrapport
 • Tvister mod lejere