Boligsalg​

Når du står over for salg af fast ejendom, er der en række forhold, som skal være i orden. Som sælger har du derfor brug for en advokat. Vi tilbyder dig at stå for de juridiske forhold, som hører et boligsalg til.

Som ejendomsadvokater sørger vi for, at du får en personlig sælgerrådgivning til dit boligsalg. Vi eksperter inden for boligområdet, og vi gennemgår de juridiske forhold i forbindelse med salget. Vi hjælper dig med at gennemse dine dokumenter, godkende skøde og refusionsopgørelse samt rådgiver dig gennem hele forløbet.

Vi hjælper dig trygt og sikkert gennem hele salgssprocessen.

Selvsalgspakken

Vi giver fuld salgsrådgivning, og hjælper med indhentelse og udarbejdelse af dokumenter. Bestil via denne formular eller ring 33 13 11 35, hvis du har spørgsmål.
kr 8995,- alt inkluderet
 • Personlig rådgivning
 • Gennemgang af jurdiske forhold
 • Gennemgang af økonomiske forhold
 • Tryghed gennem hele forløbet

Vi er med dig gennem hele salgsprocessen - fra start til slut

Før salget

Før du kan sælge din bolig er der en række forhold, du skal have styr på. Der skal bl.a. indhentes en lang række dokumenter. Herefter kan boligen sættes til salg. Vi hjælper dig med at indhente dokumenter, samt yder personlig, såvel som juridisk og økonomisk rådgivning gennem hele salgssprocessen.

Vi hjælper dig med følgende:

 • Personlig rådgivning
 • Indhentelse af tingbogsattest
 • Indhentelse af energimærke
 • Indhentelse af BBR fra kommunen og lokalplaner
 • Indhentelse af elinstallationsrapport (her skal der være adgang til boligen)
 • Indhentelse af tilstandsrapport (her skal der være adgang til boligen)
 • Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring (3 stk)
 • Information om din oplysningspligt som sælger
 • Økonomisk og juridisk rådgivning

Under salget

Når køber har besluttet at købe din bolig, skal der igen udarbejdes en række papirer, herunder en købsaftale. Vi hjælper dig med at udarbejde købsaftalen. Der skal desuden kommunikeres med banker og køber/købers rådgiver. Vi hjælper dig med dette. Vi rådgiver dig gennem hele salgsprocessen.

Vi hjælper dig med følgende:

 • Personlig rådgivning gennem hele salgsprocessen
 • Juridisk og økonomisk rådgivning
 • Korrespondance med køber/købers rådgiver
 • Afklaring af eventuelle forbehold
 • Forhandling med køber/købers rådgiver
 • Udarbejdelse af købsaftale
 • Kommunikation med involverede banker

Efter salget

Når boligen er overdraget til køber, vil de gennemgå den for fejl og mangler. Herefter hører du fra dem. Vi gennemgår fremsendte fra køber/købers rådgiver. Vi gennemlæser desuden skødet. Vi hjælper dig med at sikre dine forhold hele vejen igennem. Vi er med dig, til alt vedrørende salget er på plads.

Vi hjælper dig med følgende:

 • Godkendelse af skøde
 • Gennemlæsning af eventuel fejl- og mangelliste
 • Godkendelse af refusionsopgørelse
 • Opfølgning på købers tidsfrister i henhold til frigivelse af købesum

"Selvsalgspakken"

Vælger du selv at sælge din bolig er der en række økonomiske og juridiske forhold, som der skal være styr på. Vi rådgiver dig gennem hele salget.

Først og fremmest er der en lang række dokumenter, som skal indhentes. Vi hjælper dig med dette. Såfremt der skal tegnes ejerskifteforsikring, indhenter vi ligeledes tre tilbud til dig. Vi rådgiver dig om, hvilke løsninger der vil være bedst for dig.

Når en interesseret køber har meldt sig på banen, skal de sidste formalia på plads. Her hjælper vi dig med forhandlingerne, med at besvarer købers/købers rådgivers henvendelser f.eks. med forbehold eller andet. Vi udarbejder købsaftalen og bistår dig med rådgivning, så du får de bedst mulige vilkår.

Når salget er gået igennem, gennemlæser og godkender vi skødet og refusionsopgørelsen. Vi holder desuden øje med, at købesummen frigives inden for tidsfristen. Gennem hele forløbet yder vi den individuelle rådgivning, som du som sælger bør modtage.

For os er det vigtigt, at du modtager personlig rådgivning og kommer trygt gennem hele boligsalget. Med denne pakke, hjælper vi dig juridisk såvel som økonomisk – og til en fast pris.

God pris - høj kvalitet

Korrekt økonomisk og juridisk rådgivning skal være tilgængelig for alle. Vi har derfor sammensat nogle salgspakker, der indeholder de forhold, som er vigtige for dig som boligsælger. Det gælder både for salg gennem mægler og ved selvsalg.

Vi sætter en ære i at yde god service over for vores kunder, så alle kan føle sig trygge gennem hele salgsprocessen. Vi går ikke på kompromis med vores rådgivning og ønsker, at alle skal have let adgang til en ejendomsadvokat og dermed let adgang til den juridiske og økonomiske rådgivning, der er så vigtig i forbindelse med salg af bolig. Vi tager os tid til at yde den rette rådgivning og dette til en god og fast pris.

Vores pakker er alt inklusiv, så du risikerer ingen uforudsete ekstraregninger fra vores side.

Dette siger vores kunder

Udtalelser

Sådan foregår det

FØR salget af din bolig, er der en lang række dokumenter, der skal indhentes. Vi hjælper dig med at indhente tingbogsattest, energimærke, BBR, lokalplaner mv. Vi hjælper desuden med at indhente elinstallationsrapport og tilstandsrapport. Disse to rapporter kræver, at der er adgang til boligen. Såfremt der skal tegnes ejerskifteforsikring, indhenter vi tre gode tilbud til dig. Vi rådgiver dig gennem hele forløbet, så du får afklaret dine tvivlsspørgsmål samt modtager juridisk og økonomisk rådgivning. Vi hjælper dig til, at alt foregår efter reglerne.

UNDER salget yder vi fortsat rådgivning. Vi hjælper med korrespondance med køber og købers rådgiver. Vi hjælper dig med at afklare eventuelle forbehold fra køber og købers rådgiver, samt hjælper dig med at forhandle aftalen på plads. Herefter udarbejder vi en købsaftale. For os er det vigtigt, at du modtager den korrekte rådgivning under hele boligsalget, så du kan agere juridisk korrekt, og at du hermed får de bedst mulige vilkår.

EFTER salget sørger vi for, at handlen bliver berigtiget. Vi godkender skødet. Hvis køber fremsender fejl- og mangelliste, gennemgår vi denne med dig. Inden for 14 dage skal køber/købers rådgiver desuden fremsende en refusionsopgørelse. Denne gennemgår og godkender vi ligeledes. Vi hjælper dig, til købesummen er frigivet og handlen er gået helt igennem. Vi sikrer dig, at du kommer trygt igennem hele boligsalget.

Når man ejer en bolig, er det vigtigt at sikre hinanden

* Ved køb af en af nedenstående pakker sammen med en købs- eller salgspakke sparer du op til 1000kr

Vil du høre mere?

Kontakt Wantzin Ejendomsadvokater

Telefon: 33 13 11 35