Projektkøb

Når du står over for et projektkøb, er der en række forhold, som skal være i orden, og det er vigtigt at få sikret sig godt i et byggeprojekt. Det gælder både for et husprojekt og et lejlighedprojekt. Vi tilbyder en fuld projektkøbspakke, der dækker alle de ydelser samt rådgivning, som du som køber har brug for.

Som ejendomsadvokater sørger vi for, at du får en personlig køberrådgivning til dit projektkøb. Vi eksperter inden for boligområdet, herunder byggesager, og vi gennemgår såvel de økonomiske som juridiske forhold i forbindelse med købet.

Med andre ord, vi hjælper dig trygt og sikkert gennem hele købs- og byggeprocessen.

Projektkøbspakken

Vi giver fuld køberrådgivning. Bestil via denne formular eller ring 33 13 11 35, hvis du har spørgsmål.
kr 6995,- alt inkluderet
  • Personlig rådgivning
  • Gennemgang af jurdiske forhold
  • Gennemgang af økonomiske forhold
  • Tryghed gennem hele forløbet

Vi er med dig gennem hele købsprocessen - fra start til slut

"Projektkøbspakken"

I forbindelse med projektkøb er der en række økonomiske og juridiske forhold, som der skal være styr på. Vi rådgiver dig gennem hele forløbet.

Før købet hjælper vi dig med at få et overblik ved at gennemgå de økonomiske og juridiske forhold; herunder særlige forhold vedrørende grunden og huset/lejligheden, eventuelle vedtægter, sikkerhed i forbindelse med byggeprojektet, sælgers rettigheder til at ændre forskellige forhold ved byggeriet mv.

Vi gennemlæser kontrakten med bygherren og entreprenøren og sikrer, at de tilgodeser dine behov. Vi gennemgår desuden forsikringer, så du er bedst muligt sikret igennem byggeprojektet. Det gælder såvel definering af byggeperiode, sikring mod overskridelse af tidsfrister, fejl- og mangler samt evt. konkurs ved bygherre eller entreprenør. Vi gennemgår generelt alle handlens dokumenter, for at sikre de bedste købsvilkår, og at handlen gennemføres i overensstemmelse med købsaftalen. Sørg altid for at have et advokatforbehold i købsaftalen! Vi hjælper dig med forhandlinger med sælger og mægler, hvis der er forhold, der bør rettes til.

Når byggeriet står færdigt, udarbejder vi skøde og står for tinglysning.

Når boligen er overtaget, skal det sikres, at alt er som det skal være. Det gælder både overholdelse af tidsfrister og levering af det aftalte. Hvis nødvendigt fremsender vi fejl- og mangelliste. Vi giver accept til frigivelse af købesum, når alt er på plads.

HUSK desuden at der skal være en 5 års mangelgennemgang, da sælgers ansvar udløber efter fem år!

For os er det vigtigt, at du modtager personlig rådgivning og kommer trygt gennem hele projektkøbet. Med denne pakke, hjælper vi dig juridisk såvel som økonomisk – og til en fast pris.

Billigste på markedet

Korrekt økonomisk og juridisk rådgivning skal være tilgængelig for alle. Vi har sammensat de billigste pakker på markedet, hvis du står over for køb af fast bolig. Det gælder såvel køb af helårsbolig, fritidsbolig, projektkøb som forældrekøb.

Vi sætter en ære i, at yde god service over for vores kunder, og at alle kan føle sig trygge gennem hele købsprocessen. Vi ønsker, at alle skal have let adgang til en ejendomsadvokat, og dermed adgang til den juridiske og økonomiske rådgivning, som er vigtig i forbindelse med køb af bolig.

Vores pakker er alt inklusiv, så du risikerer ingen uforudsete ekstraregninger fra vores side.

Dette siger vores kunder

Udtalelser

Sådan foregår det

FØR købet sørger vi for, at du får en personlig køberrådgivning til dit projektkøb. Vi sørger for, at du får en grundig vejledning og får svar på alle de spørgsmål, som vi kan være dig behjælpelig med. Vi gennemgår de tilgængelige dokumenter, herunder dokumenter vedr. grunden, huset og/eller lejligheden. Ønsker du herefter at gå videre med købet, underskriver du købsaftalen med advokatforbehold. Det er vigtigt, at der er advokatforbehold i købsaftalen. Det betyder, at du stadig har mulighed for at træde ud af handlen, såfremt vi ved vores gennemgang af de juridiske og økonomiske dokumenter finder, at der er forhold, som er uacceptable.

UNDER købet yder vi fortsat rådgivning. Vi får nu udleveret alle økonomisk og juridiske dokumenter i forbindelse med handlen og gennemgår dem nøje; herunder købsaftalen, forsikringer mm. Vi har normalvis en lille uge til at gennemgå alle dokumenter. Vi gennemgår desuden grundejerforeningens vedtægter, tidsfrister, konkurssikring mm. Herefter giver vi dig en tilbagemelding. Hvis der er væsentlige forbehold, forelægger vi disse forbehold til sælger eller mægler. Alternativt fortsætter handlen.
Hvis der skal stilles sikkerhed i ejendommen, sørger vi for tinglysning heraf. Økonomisk skal der stilles garanti for købesummen. Det gøres enten af din bank/pengeinstitut eller deponering i sælgers bank.

EFTER købet går byggeprojektet i gang. Vi varetager dine interesser gennem hele forløbet. Når boligen står færdig, sørger vi for at udarbejde skøde og få det tinglyst. Det er normalvis køber, der betaler tinglysningsafgiften. Vi sørger for, at handlen bliver berigtiget. På nuværende tidspunkt kan boligen også overtages. Boligen gennemgås, og såfremt der er fejl- og mangler, udarbejder vi en fejl- og mangelliste og fremsender. Såfremt tidsfrister ikke er overholdt, tages der forbehold herfor. Når tinglysningen er gået igennem, kan købesummen frigives. Vi tilbageholder et beløb af købesummen, indtil fejl og mangler er udbedret, eller der er indledt retsskridt.
Vi hjælper dig, til handlen er gået helt igennem, og du er sikkert og trygt igennem hele byggeprojektet.

Når man ejer en bolig, er det vigtigt at sikre hinanden

* Ved køb af en af nedenstående pakker sammen med en købs- eller salgspakke sparer du op til 1000kr

Vil du høre mere?

Kontakt Wantzin Ejendomsadvokater

Telefon: 33 13 11 35