GDPR

Wantzin Ejendomsadvokater opfylder reglerne om GDPR. Vi sørger for, at det er transparent for vores kunder og brugere af vores hjemmeside, hvordan vi opbevarer og behandler data.

Privatlivspolitik for Wantzin Advokatpartnerselskab

Wantzin Ejendomsadvokater opfylder reglerne for GDPR og har vedtaget nedenstående privatlivspolitik, der skal informere dig om hvordan vi behandler, beskytter og opbevarer dine data, samt oplyse dig om hvilke rettigheder du har.

Dataansvarlig

Wantzin Ejendomsadvokater Advokatanpartsselskab
CVR-nr. 38 65 08 23
Aldelgade 15, 5.
1304 København K
Telefon: 33 13 11 35
E-mail: gdpr@wzn.dk
Hjemmeside: www.wzn.dk
Hvis du ønsker at kontakte Wantzin Ejendomsadvokater vedrørende spørgsmål til behandlingen af persondata, er du velkommen til at ringe på +45 33 13 11 35 eller sende en e-mail på gdpr@wzn.dk.

Gennemsigtighed i databehandlingen

I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan vi behandler data om dig, og til hvilke formål de bliver behandlet. Du har eller vil modtage en del af de samme oplysninger, hvis du registrerer dine oplysninger på vores website.

Behandling af personoplysninger

Når vi som advokatvirksomhed leverer en ydelse til vores klienter, vil det altid ske i forbindelse med at vi opretter en sag i vores sagsstyrringssystem. På en sådan sag vil der som regel være tilknyttet en eller flere parter, som alle er en del af sagen på den eller anden måde. Det være sig som klient, bestyrelsesmedlem, modpart eller repræsentant for en part i sagen, og hvis du er en af disse personer, så behandler personoplysninger om dig. Oplysningerne modtager vi fra klienten, dig selv, andre parter eller deres repræsentanter.
Personoplysninger er informationer, der direkte eller indirekte kan bruges til at identificere en fysisk person. Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig, herunder kontaktoplysninger såsom navn, adresse, stilling, e-mail, telefon mv. Indebærer behandlingen at vi skal registrere i offentlige myndigheders databaser, herunder minretssag.dk, tinglysningen.dk eller virk.dk, kan vi være nødsaget til at behandle flere af de almindelige personoplysninger om dig, eksempelvis dit CPR-nr.
I sjældne tilfælde vil vi skulle behandle følsomme personoplysninger om dig, herunder helbredsoplysninger.
Behandlingen af dine personoplysninger hos Wantzin Ejendomsadvokater sker på et lovligt grundlag:
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde det formål iht. ovenstående punkter.
Vi har pligt til løbende at sikre, at dine personoplysninger er opdateret og ajourførte. Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvortil de er indsamlet. Det afhænger af formålet, hvilke oplysninger der er tilstrækkelige og relevante.
Vi videregiver personoplysninger til vores samarbejdspartnere (AdvoPro, EG Bolig, Unik Bolig4, Miele Vision2, Domstolenes Sagsportal, ProBo, Penneo), i de sager hvor det er relevant. Samarbejdspartnernes systemer benyttes f.eks. i forbindelse med boligadministration, køb/salg og advokatopdrag.

Nyhedsbreve, kontaktformularer og cookies

Som led i aktiviteter vedrørende websitet behandler vi også personoplysninger. Du har eller vil modtage en del af de samme oplysninger, når du registrerer dine oplysninger på vores website.
Dette kan bl.a. ske ved at benytte kontaktformular på hjemmesiden eller ved bestilling af ydelser via hjemmesiden. Flere af vores services afhænger af, at oplysningerne er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor oplyse os om eventuelle urigtigheder eller ændringer i dine personoplysninger.
Vi bruger din e-mailadresse og dit navn i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Vi behandler naturligvis kun de oplysninger, som du har givet samtykke til.
Det sker, når vi har brug for at udføre:
Cookies benytter vi til flere formål på hjemmesiden. Læs mere i vores cookiepolitik, som du finder på hjemmesiden.
Nyhedsbreve, kontaktformularer og cookie behandles på baggrund af dit samtykke. Et samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage. Se nedenfor, hvordan du kan trække dit samtykke tilbage.

Videregivelse af personoplysninger ved nyhedsbreve, kontaktformular og cookies sker ikke uden samtykke

Vi videregiver persondata til andre aktører:

Oplysning om tilbagetrækning af samtykke

Det er til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, skal du sende en e-mail til gdpr@wzn.dk, hvorefter den dataansvarlige vil bekræfte din henvendelse. Du skal være opmærksom på, at trækker du dit samtykke tilbage, kan det have indflydelse på den måde, hvorpå vores website fungerer, eller der kan være ydelser, som vi ikke længere kan tilbyde, for eksempel nyhedsbreve. Nyhedsbreve kan også afmeldes ved at framelde dig nederst i et af de udsendte nyhedsbreve.

Den registreredes rettigheder

Som registreret hos Wantzin Ejendomsadvokater har du følgende rettigheder:
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
Såfremt du mener, at de oplysninger som vi behandler om dig er urigtige, har du ret til at få dem berigtiget.
I nogle tilfælde kan du have ret til at dine personoplysninger bliver slettet hos Wantzin Ejendomsadvokater. I andre tilfælde har vi, som advokatkontor, en retslig forpligtelse til at opbevare dataene. Vi sletter dine persondata, når ikke længere er nødvendigt til det formål, som var grunden til de blev indsamlet.
Du har som registreret ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og få behandlingen begrænset.
Du har som registreret ret til at anmode om begrænsning af vores behandling af dine personoplysninger.
Du har som registreret ret til at modtage dine personoplysninger du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af et afgivet samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke. Dit tilbagekald af samtykke vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen af din personoplysninger inden samtykket blev trukket tilbage.
Har du givet dit samtykke i forbindelse med tilmelding til et nyhedsbrev, er fremgangsmåden, at du, som den registrerede, klikker på afmeldknappen i nyhedsbrevet. Når dette er gjort dette, sendes en sidste e-mail til den registrerede, hvori det fremgår, at samtykkeerklæringen er trukket tilbage, samt at de afgivne personoplysninger vil blive slettet.
Du har ret til og mulighed for at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet eller en anden relevant databeskyttelsestilsynsmyndighed. Vi vil sætte stor pris på, at du, inden du eventuelt beslutter dig for at klage til Datatilsynet, kontakter os

Sådan udøver du din rettighed

Såfremt du som registreret ønsker at udøve en eller flere af dine rettigheder, skal du sende en e-mail til gdpr@wzn.dk, hvori det fremgår hvilke oplysninger, der ønskes adgang til, blive rettet eller slettet, hvorefter vi undersøger, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder, opfyldelse af lovkrav og immaterielle rettigheder.
I tilfælde af, at den dataansvarlige finder undtagelse for sletning, oplyser den dataansvarlige uden unødig forsinkelse om begrundelse og hjemmel for undtagelsen.
Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du har stillet til rådighed for os, og som vi har indhentet om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Behandlingssikkerhed – organisatorisk og teknisk

Herunder oplyses det hvilke organisatoriske foranstaltninger er der taget for at sikre oplysninger, som er afgivet.

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler og processer om informationssikkerhed. Vi har indført instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger

Når vi modtager dine oplysninger, bliver de opbevaret sikkert. Vi benytter fagsystemer, som stiller de tekniske garantier for den tekniske sikkerhed.

Organisatoriske foranstaltninger

For at sikre dine oplysninger bedst muligt har vi sat faste processer op i forbindelse med de personer, der kan have kontakt med dine oplysninger.
Kun personer, der handler på direkte instruks fra dataansvarlige, kan få adgang til oplysninger i systemerne. Dette er sikret ved interne kontroller og processer samt nødvendig undervisning.

Overførsel til tredjeland

Det er kun i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve at data overføres til USA, hvor MailChimp har deres server setup.
Der overføres kun navn og emailoplysninger til MailChimp. MailChimp er sikret i forhold til de krav, der er sat fra EU Privacy shield programmet.

Cookies

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille fil med dataoplysninger. En cookie kan ikke ødelægge noget på din computer. De bruges ofte til at give en bedre brugeroplevelse og til indsamling af oplysninger vedrørende brug af en hjem meside.

Hvad bruger vi cookies til?

Vi benytter cookies på hjemmesiden, til dels med det formål at sikre at hjemmesiden virker ordentligt og giver dig en bedre brugeroplevelse. Derudover benytter vi cookies som kilde til statistik.
Hvis vi gemmer cookies på dit udstyr som del af en tjeneste, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Vi indhenter dit samtykke

Inden vi gemmer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.
På vores website kan du finde flere oplysninger om vores brug af cookies samt afvise dem. Her finder du også vores cookiepolitik. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, kan du slette cookies i din browser jf. nedenstående afsnit.

Hvordan kan jeg undgå eller slette cookies?

Du kan til enhver tid slette cookies i browseren, men du skal være opmærksom på, at der kan være funktioner på hjemmesiden, der efterfølgende ikke virker optimalt.
Erhvervsstyrelsen har følgende vejledning til, hvordan du undgår cookies:
https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies