HUSK dine vinterforpligtelser

Temperaturen falder, hvilket både betyder, at nedbøren kan blive liggende, og det kan blive glat udenfor. I den forbindelse har du nogle forpligtelser som boligejer og andelshaver. Det er nemlig dit ansvar, at det er fremkommeligt, samt at det ikke er glat, så folk kommer til skade. Lever du ikke op til dine forpligtelser, kan det blive en bekostelig affære.

Snerydning
Der skal være fremkommeligt på fortove, indkørsler, havegange, trapper samt andre områder, hvor man skal kunne færdes. Reglerne er således:
Der skal ryddes sne snarest muligt, efter sneen er faldet.
Der skal være ryddet imellem kl. 7 og 22 (om søndagen kl. 8).

Glatføre
Der skal strøs salt eller grus, efter der er ryddet sne, men også når det blot er glat udenfor.

Øvrig sikring
Såfremt, der er risiko for, at istapper kan falde ned, skal der enten advares og afspærres, eller istapperne skal fjernes.

Hvis du/foreningen ikke lever op til ovenstående ansvar, kan kommunen udføre arbejdet på vegne af dig og fremsende regningen. Er der nogen, der kommer til skade, kan der desuden blive tale om en erstatningssag.