Udlejer

Som udlejer af en bolig eller ejendom kan du altid kontakte Wantzin Ejendomsadvokater vedrørende juridisk rådgivning. Vi har stor erfaring på boligområdet, og du vil derfor altid modtage kompetent rådgivning. Du kommer til at tale med en advokat, der forstår din problemstilling. Megen tid og penge kan spares med korrekt rådgivning.

Ønsker du at modtage rådgivning?

Vi hjælper og rådgiver dig inden for boligområdet. Kontakt os via denne formular eller ring 33 13 11 35

Vurdering af lejeniveau

Det er som udlejer vigtigt, at du får fastsat den korrekte husleje. Wantzin Ejendomsadvokater rådgiver dig med hensyn til beregning af huslejen.

Huslejens fastsættelse

Wantzin Ejendomsadvokater hjælper dig med at beregne størrelsen af den husleje, som du kan opkræve, herunder:
  • Vurdering af lejemålet
  • Beregning af omkostningsbestemt husleje
  • Beregning af husleje ved gennemgribende moderniserede lejemål

Tvister vedrørende husleje

Tvister kan bl.a. opstå i følgende situationer:

  • Lejer mener, at huslejen er for høj
  • Udlejer varsler lejeforhøjelse

Lejer mener, at huslejen er for høj:

  • Vurdering af huslejen på baggrund af lejelovens forskellige kriterier
  • Rådgivning om dine muligheder
  • Korrespondance med lejer
  • Svar på lejers klage til huslejenævnet
  • Korrespondance til huslejenævnet som svar på lejers indsigelser
  • Eventuel repræsentation i forbindelse med ankenævnet
  • Eventuel repræsentation ved retssag

Udlejer varsler lejeforhøjelse

  • Rådgivning om dine muligheder
  • Udarbejdelse af huslejevarsling
  • Korrespondance med lejer
  • Indbringelse af sagen for huslejenævnet
  • Korrespondance til huslejenævnet som svar på lejers indsigelser
  • Eventuel repræsentation i forbindelse med ankenævnet
  • Eventuel repræsentation ved retssag

Kontakt os

Kontakt os, hvis du har brug for rådgivning vedrørende huslejeniveauet i din ejendom, eller hvis der opstår en tvist med din/dine lejer/lejere.