Udlejer

Som udlejer af en bolig eller ejendom kan du altid kontakte Wantzin Ejendomsadvokater vedrørende juridisk rådgivning. Vi har stor erfaring på boligområdet, og du vil derfor altid modtage kompetent rådgivning. Du kommer til at tale med en advokat, der forstår din problemstilling. Megen tid og penge kan spares med korrekt rådgivning.

Ønsker du at modtage rådgivning?

Vi hjælper og rådgiver dig inden for boligområdet. Kontakt os via denne formular eller ring 33 13 11 35

Vejledning i henhold til erhvervslejeloven

Wantzin Ejendomsadvokater er eksperter inden for såvel erhvervslejeloven som lejeloven. Af samme årsag underviser vi advokater i emnet hos både Danske Advokater og ABF.

Erhvervslejemål

Erhvervslejemål kan være beliggende i udlejningsejendomme såvel som i andelsbolig- eller ejerforeninger. Wantzin Ejendomsadvokater rådgiver og hjælper med juridiske problemstillinger i forbindelse med erhvervslejemål. Vi rådgiver både i enkelte og løbende sager.

Vi hjælper typisk med:

  • Rådgivning ved indgåelse af erhvervslejekontrakter
  • Vejledning om erhvervsbeskyttelse
  • Rådgivning om afståelsesret
  • Rådgivning om markedslejeforhøjelse
  • Udarbejdelse af varsling om markedslejeforhøjelse
  • Rykkerprocedurer ved manglende betaling
  • Udarbejdelse af påkrav
  • Rådgivning om lejers vedligeholdelsespligt og eventuel misligeholdelse
  • Vejledning om opsigelse og ophævelse af lejemål
  • Vejledning i forbindelse med flyttesyn og udarbejdelse af fraflytningsrapport
  • Tvister mod lejere

Kontakt os

Har du brug for juridisk rådgivning eller bistand så kontakt os for et uforpligtende tilbud.