Retssagsbehandling

Som ejer eller lejer af en bolig eller ejendom kan du altid kontakte Wantzin Ejendomsadvokater om juridisk rådgivning. Vi har stor erfaring med retssagsbehandling på boligområdet, og du vil derfor altid modtage kompetent rådgivning. Du kommer til at tale med en advokat, der forstår din problemstilling. Megen tid og penge kan spares med korrekt rådgivning.

Ønsker du at modtage rådgivning?

Vi hjælper og rådgiver dig inden for boligområdet. Kontakt os via denne formular eller ring 33 13 11 35

Fejl- og mangelsager

Wantzin Ejendomsadvokater er eksperter inden for retssagsbehandling. Vi behandler sager både ved fogedretten, byretten, Landsretten og Højesteret og diverse ankenævn. Vi tager altid udgangspunkt i din aktuelle situation og varetager dine interesser.

Wantzin Ejendomsadvokater bistår dig med din sag

Wantzin Ejendomsadvokater hjælper dig igennem din sag, indtil den er løst. Hvis du har mulighed for at få fri proces eller retshjælpsdækning, søger vi også dette for dig.

Vi drøfter endvidere gerne muligheden for konfliktløsning, så du får den bedst mulige udgang på sagen.

Fejl og mangler ved din bolig

Måske har du købt en bolig med fejl og mangler. Nogle gange finder man ud af det lige efter overtagelsen, andre gange viser manglen sig først senere. Vi hjælper med at vurdere sagen juridisk og rådgiver dig om, hvilke muligheder du har.

Typiske fejl og mangler:

 • Utæt tag
 • Skimmelsvamp
 • Ulovlige el- og vvs-installationer
 • Fejl ved underliggende gulvbelægning
 • Byggesjusk

Retssag

Hvis det er nødvendigt at få sagen indbragt for en domstol, bistår vi dig gennem hele processen. En sag vil typisk forløbe som følger:

 • Vurdering af fejlen/manglens omfang af sagkyndig
 • Vurdering af udbedringsomkostningerne
 • Fremsættelse af krav til sælger
 • Ansøgning om retshjælpsdækning
 • Indbringelse af sagen for retten
 • Bistand under sagens forløb
 • Inddrivelse af tilgodehavende

Kontakt os

Kontakt os for et uforpligtende tilbud, hvis du har brug for at få vurderet dine muligheder og/eller få bistand til din sag hhv. i dialogen med sælger og eventuelt ved en domstol.