Køb af fritidsbolig

Når du står over for køb af fritidsbolig; f.eks. sommerhus eller kolonihavehus, er der en række forhold, som skal være i orden. Vi tilbyder en fuld fritidsboligpakke, som dækker alle de ydelser samt rådgivning, som du som køber har brug for.

Som ejendomsadvokater sørger vi for, at du får en personlig køberrådgivning til din nye fritidsbolig. Vi eksperter inden for boligområdet, og vi gennemgår såvel de økonomiske som juridiske forhold i forbindelse med købet.

Med andre ord, vi hjælper dig trygt og sikkert gennem hele købsprocessen.

Fritidsboligpakken

Vi giver fuld køberrådgivning. Bestil via denne formular eller ring 33 13 11 35, hvis du har spørgsmål.
kr 8995,- alt inkluderet
 • Personlig rådgivning
 • Gennemgang af jurdiske forhold
 • Gennemgang af økonomiske forhold
 • Tryghed gennem hele forløbet

Vi er med dig gennem hele købsprocessen - fra start til slut

Før købet

Før du siger ja til at købe din nye fritidsbolig, er der en række forhold, som skal undersøges og overvejes. Herefter kan den endelige købsbeslutning træffes. Vi yder personlig rådgivning gennem hele købsprocessen. Vi rådgiver dig med såvel de juridiske som økonomiske forhold.

Vi hjælper dig med følgende:

 • Personlig rådgivning
 • Gennemgang af tilstandsrapport
 • Gennemgang af husets vedligehold
 • Gennemgang af særlige forhold vedrørende huset og grunden
 • Gennemgang af grundejerforeningens vedtægter
 • Gennemgang af beboelsesregler
 • Gennemgang af regler for udlejning
 • Gennemgang af prisfastsætning (hvis kolonihavehus)
 • Gennemgang af fremlejeregler (hvis lejet kolonihavehus)

Under købet

Når beslutningen om købet er taget, skal der udfærdiges en række papirer, og der skal kommunikeres med banker og sælger/mægler. Vi hjælper dig med dette. Vi rådgiver dig gennem hele købsprocessen, gennemgår købsaftalen og ejerskifteforsikring og udarbejder skøde.

Vi hjælper dig med følgende:

 • Personlig rådgivning gennem hele købsprocessen
 • Gennemgang af købsaftalen (husk altid at have advokatforbehold i købsaftalen)
 • Gennemgang af lejeaftalen (hvis lejet kolonihavehus)
 • Gennemgang af ejerskifteforsikring
 • Gennemgang af udleverede dokumenter i forbindelse med handlen
 • Gennemgang af kommunale oplysninger; BBR mv.
 • Kommunikation med sælger/mægler
 • Udarbejdelse af skøde

Efter købet

Når købet er accepteret, står vi for tinglysning af skødet. Efter overtagelse af huset, gennemgås det med mægler. Vi hjælper dig med at sikre dine forhold. Vi udarbejder refusionsopgørelse og fremsender denne. Vi er med dig, til alt vedrørende købet er på plads.

Vi hjælper dig med følgende:

 • Tinglysning af endeligt skøde
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse
 • Accept for frigivelse af købesum
 • Evt. udarbejdelse af fejl- og mangelliste

"Fritidsboligkøbspakken"

Som køber af en fritidsbolig, f.eks. sommerhus eller kolonihavehus er der en række økonomiske og juridiske forhold, som der skal være styr på. Vi rådgiver dig gennem hele forløbet. Bemærk, at der for kolonihavehuse desuden kan være tale om, at man lejer kolonihavehuset frem for at eje det. I så fald rådgiver vi dig gennem lejeprocessen.

Er der tale om et køb, hjælper vi dig med at få et overblik ved at gennemgå de økonomiske og juridiske forhold; herunder særlige forhold vedrørende grunden og huset, tilstandsrapport, grundejerforeningens vedtægter, beboelsesregler, prisfastsættelse, udlejningsregler, kommunale oplysningsskemaer mv.

Vi gennemlæser købsaftalen og ejerskifteforsikringen og gennemgår alle handlens dokumenter, for at sikre de bedste købsvilkår, og at handlen gennemføres i overensstemmelse med købsaftalen. Sørg altid for at have et advokatforbehold i købsaftalen! Vi hjælper dig med forhandlinger med sælger og mægler, hvis der er forhold, der bør rettes til.

Vi udarbejder skøde og står for tinglysning.

Når handlen er gået igennem, skal det sikres, at alt er som det skal være. Hvis nødvendigt fremsender vi fejl- og mangelliste. Vi udarbejder desuden refusionsopgørelse samt giver accept til frigivelse af købesum, når alt er på plads.

Er der tale om leje af et kolonihavehus gennemgår vi ligeledes alle juridiske og økonomiske dokumenter og rådgiver dig gennem hele processen. Vi er desuden opmærksomme på, hvordan reglerne er for beboelse, om der må foretages fremleje, samt hvorvidt kolonihavehuset er prissat korrekt.

For os er det vigtigt, at du modtager personlig rådgivning og kommer trygt gennem hele købs- eller lejeprocessen af din nye fritidsbolig. Med denne pakke, hjælper vi dig juridisk såvel som økonomisk – og til en fast pris.

Billigste på markedet

Korrekt økonomisk og juridisk rådgivning skal være tilgængelig for alle. Vi har sammensat de billigste pakker på markedet, hvis du står over for køb af fast bolig. Det gælder såvel køb af helårsbolig, fritidsbolig, projektkøb som forældrekøb.

Vi sætter en ære i, at yde god service over for vores kunder, og at alle kan føle sig trygge gennem hele købsprocessen. Vi ønsker, at alle skal have let adgang til en ejendomsadvokat, og dermed adgang til den juridiske og økonomiske rådgivning, som er vigtig i forbindelse med køb af bolig.

Vores pakker er alt inklusiv, så du risikerer ingen uforudsete ekstraregninger fra vores side.

Dette siger vores kunder

Udtalelser

Sådan foregår det

FØR købet sørger vi for, at du får en personlig køberrådgivning til fritidsboligen; sommerhuset eller kolonihavehuset. Vi sørger for, at du får en grundig vejledning og får svar på alle de spørgsmål, som vi kan være dig behjælpelig med. Vi gennemgår de tilgængelige dokumenter, herunder tilstandsrapport, prisfastsættelse mv. Ønsker du herefter at gå videre med købet, underskriver du købsaftalen med advokatforbehold. Det er vigtigt, at der er advokatforbehold i købsaftalen. Det betyder, at du stadig har mulighed for at træde ud af handlen, såfremt vi ved vores gennemgang af de juridiske og økonomiske dokumenter finder, at der er forhold, som er uacceptable.

UNDER købet yder vi fortsat rådgivning. Vi får nu udleveret alle økonomisk og juridiske dokumenter i forbindelse med handlen og gennemgår dem nøje; herunder købsaftalen, ejerskifteforsikring, særlige forhold vedrørende beboelse, udlejning mm. Vi har normalvis en lille uge til at gennemgå alle dokumenter. Vi gennemgår desuden grundejerforeningens/kolonihaveforeningens vedtægter, vedligehold, særlige forhold vedrørende huset og grunden mm. Herefter giver vi dig en tilbagemelding. Hvis der er væsentlige forbehold, forelægger vi disse forbehold til sælger eller mægler. Alternativt fortsætter handlen.
Økonomisk skal der stilles garanti for købesummen. Det gøres enten af din bank/pengeinstitut eller deponering i sælgers bank.
Vi udarbejder skøde, som herefter sendes til underskrift hos sælger og dig. Hvis der er tale om leje af et kolonihavehus, gennemgår vi alle dokumenter og lejekontrakten og sikrer, at alt er, som det skal være.

EFTER købet skal skødet tinglyses. Dette sørger vi for. Det er normalvis køber, der betaler tinglysningsafgiften. Vi sørger for, at handlen bliver berigtiget. Når tinglysningen er gået igennem, kan banker og realkreditinstitutter hhv. frigive købesummen samt indfri sælgers lån. På nuværende tidspunkt kan huset også overtages. Boligen gennemgås for fejl- og mangler, og hvis aktuelt udarbejder og fremsender vi en fejl- og mangelliste. Der foretages aflæsning af målere på overtagelsesdagen, og på baggrund heraf udarbejder og fremsender vi en refusionsopgørelse. Vi hjælper dig, til handlen er gået helt igennem, og du er sikkert og trygt igennem hele købsprocessen.

Når man ejer en bolig, er det vigtigt at sikre hinanden

* Ved køb af en af nedenstående pakker sammen med en købs- eller salgspakke sparer du op til 1000kr

Vil du høre mere?

Kontakt Wantzin Ejendomsadvokater

Telefon: 33 13 11 35