Forsamlingsforbud og generalforsamlinger

Som følge af den seneste politiske aftale af 15. april 2021 om yderligere genåbning samt ”rammeaftalen” om genåbning, vil der fra 21. april 2021 for foreninger være følgende muligheder:
Ud fra rammeaftalen af 22. marts 2021 mellem de politiske partier og vedrørende forsamlingsforbuddet er det aftalt at nedsætte en hurtigarbejdende ekspertgruppe, der skal komme med forslag til udfasning.
Det forventes dog tidligst at blive medio april, hvor der vil komme noget nærmere herom.
Før dette sker, kan der heller ikke siges nærmere om, hvad den yderligere åbning fra 6. maj 2021 vedr. indendørs kulturaktivitet ”med coronapas” vil indebære.

København, den 26. marts 2021