Ejerforeninger

Med Wantzin Ejendomsadvokater som administrator af jeres ejerforening, vil I altid opleve at have advokaten lige ved hånden og med i beslutningsprocessen fra start. Hermed vil beslutningerne blive truffet på korrekt grundlag, og megen tid og penge vil hermed kunne spares.

Ønsker du hjælp til ejendomsadministration?

Vi yder professionel administration af jeres forening. Kontakt os via denne formular eller ring 33 13 11 35

Eksklusion af ejerforeningen

Hvis en ejer i ejerforeningen ikke følger de regler, der er gældende for foreningen, kan der blive tale om, at ejeren må ekskluderes.

Wantzin Ejendomsadvokater som administrator

Eksklusion af et medlem er en indgribende foranstaltning, hvorfor der er strenge krav til dokumentation af ejerens misligeholdelse.

Vi gennemgår sagen med bestyrelsen og vurderer på baggrund heraf, om der er grundlag for en eksklusion. Vi hjælper jer med følgende:

  • Dokumentation af den påståede misligeholdelse
  • Udarbejdelse af påkrav og eksklusionsmeddelelse
  • Overholdelse af tidsfrister i henhold til vedtægter
  • Rådgivning af forløbet
  • Indbringelse af sagen for foged- eller boligretten
  • Repræsentation under en eventuel boligretssag
Vi hjælper jer gennem hele processen, og skulle sagen komme for foged- eller boligretten, bistår vi jer også i denne proces.