Den trygge håndtering af et dødsbo


Dødsbolig

Når man har mistet en elsket, er det sjældent at man har overskuddet til at håndtere et dødsbo i skifteretten. Selvom det er en mulighed at administrere et dødsbo på egen hånd, kan det ofte føre til komplikationer og unødig stress, i en følsom tid for de pårørende. En dygtig advokat med erfaring i dødsboer og skifteret kan sikre, at ingen detaljer overses, og at processen forløber korrekt.

Håndteringen af et dødsbo varierer betydeligt. Nogle gange indebærer det kun en lille indsats, men i mange tilfælde opstår der en ophobning af opgaver og usikkerheder, der kan føles overvældende. Somme tider har den afdøde tegnet et testamente, andre gange har de ikke. Har man ikke håndteret et dødsbo før kan det virke uoverskueligt at få kontakt til SKAT, skabe overblik over aktiver og gæld, tage til møder i skifteretten og meget mere.

I dette indlæg gennemgår vi hvordan en advokat kan sikre en effektiv skifteproces, og dermed lette byrden når man mister en man holder af.

 

Hvad er et dødsbo?

Et dødsbo refererer til den samling af aktiver og gæld, som en afdød person efterlader sig ved sin død. Dette kan omfatte ejendom, penge, investeringer, ejendele og gældsforpligtelser. Når en person afgår ved døden, skal dødsboet administreres og fordeles blandt arvingerne i henhold til loven eller et eventuelt testamente.

At evaluere og fordele et dødsbos aktiver og gæld er en væsentlig, men meget kompleks, opgave. Da dødsboer kan have en bred vifte af aktiver, kan det være udfordrende at indsamle de relevante oplysninger, skabe overblik og fordele aktiverne. En dygtig advokat kan hjælpe med at maksimere værdien af dødsboet, identificere skjulte aktiver og minimere gæld. Med den rette hjælp sørger man for en retfærdig fordeling blandt arvingerne.

 

Hvad er skifteretten?

Skifteretten er en retslig instans, der er ansvarlig for at administrere og håndtere dødsboer. Skifteretten sikrer, at afdødes aktiver og gæld håndteres korrekt og i overensstemmelse med loven. Denne proces inkluderer vurdering og fordeling af aktiver, afvikling af gæld og håndtering af eventuelle tvister mellem arvinger. Målet med skifteretten er at sikre en retfærdig og lovlig fordeling af dødsboet.

Skifteretten kan dog være en forvirrende labyrint af procedurer og krav. Det er her at en advokat specialiseret i dødsboer kan vejlede dig, da de kender disse udfordringer. Fra indsamling af dokumenter til håndtering af arv og gæld, kan en advokat sikre en problemfri proces.

 

Hvornår skal der betales skat af et dødsbo?

Det korte svar er, at hvis boets nettoformue eller aktiver overstiger 3.160.900 kr. (2023) på skæringsdagen (den dag man vælger at opgøre boet), skal der betales dødsboskat.

Der er dog flere skatteforhold man skal tage højde for alt efter de specifikke omstændigheder. Er der arvinger af dødsboet? Og hvordan skal arvingerne forholde sig til boafgift (tidligere kaldt arveafgift)?

En dygtig advokat kan besvare spørgsmål som disse og sikre en problemfri balance mellem dødsbo, arvinger og beskatning. På den måde kan de pårørende få klarhed over de specifikke skattemæssige forpligtelser i den pågældende situation og dermed lægge deres fokus andetsteds.

 

Dødsboet, familien og sorgen

Udover deres juridiske rolle kan en advokat også fungere som en personlig og professionel rådgiver i denne følsomme periode. Vi har alle prøvet at miste en elsket, og derfor kan en dygtig advokat også sætte sig i de pårørendes sted. Deres tilgang vil opleves som både professionel og omsorgsfuld.

Processen med at håndtere et dødsbo kan være både tidskrævende og følelsesmæssigt udfordrende. Her kan en advokat komme ind og lette byrden ved at tage sig af de administrative aspekter. De sikrer, at alt forløber i overensstemmelse med lovgivningen, hvilket giver dig mulighed for at fokusere på at bearbejde sorgen og mindes den afdøde sammen med dine nærmeste.

Det er dog ikke ukendt at følelsesmæssige spændinger opstår i kølvandet på tabet af en elsket, og i sådanne tilfælde kan en advokat fungere som en neutral mægler. Deres rolle indebærer at hjælpe med at løse uenigheder og minimere potentielle konflikter. Den juridiske ekspertise, de besidder, kan bidrage til at guide processen mod fredelige løsninger, hvor alle parter føler sig hørt og respekteret.

 

Når du står overfor opgaven med at håndtere et dødsbo i skifteretten, kan en advokat spille en afgørende rolle. Deres ekspertise kan hjælpe med at lette processen, minimere konflikter og sikre, at du og dine arvinger opnår den bedst mulige løsning. Overvej at søge hjælp fra en kvalificeret advokat, der har erfaring med dødsboer og skifteret, for at sikre en gnidningsfri og retfærdig skifteproces.

Derudover er det altid en god idé at få tegnet sit testamente. Med testamentet på plads, hjælper man sine pårørende gennem en svær og følsom tid.

Dette siger vores kunder

Det handler om tillid. Tillid til, at administrationen klarer de praktiske emner i dagligdagen, rettidigt og med fornøden omhu. Tillid til, at administrationen besidder den nødvendige ekspertise og erfaring, når det gælder de større emner. Tillid til, at administrator sikrer foreningens interesser og er i stand til at sige os imod, hvis det måtte blive nødvendigt. Det er denne tillid, som AB Tove har til Wantzin Ejendomsadvokater.
– A/B Tove
I administration hos Wantzin Ejendomsadvokater oplever vi som bestyrelse rigtig god service og høj kvalitet i den leverede rådgivning. Vores faste team bestående af advokat, bogholder og sagsbehandler i forbindelse med overdragelser, forstår vores behov og andelsboligforening. Vi kan stole på at vi får en højt specialiseret rådgivning og det gør, at vi som bestyrelse kan give vores bedste anbefalinger til Wantzin Ejendomsadvokater.
– A/B Gilbjerggård
Et Fast Dedikeret Team! Wantzin Ejendomsadvokater har, gennem et årelang samarbejde med vores andelsboligforening, et godt kendskab til vores værdier, hvilket sætter dem i stand til at tage initiativer på egen hånd, da vi ved, det gøres i vores ånd med den juridiske indsigt vi ikke har. Wantzin Ejendomsadvokater er også gode til at give os følelsen af særbehandling. Vi har faste kontaktpersoner, som er dedikeret til os. Det gør, at vi ikke skal forklare os fra gang til gang. Vi kan medgive Wantzin Ejendomsadvokater de bedste anbefalinger til andelsboligforeninger som ønsker at sikre sig bedst mulig juridisk og økonomisk rådgivning.
– A/B Strand
Hurtig reaktionstid og rådgivning af høj kvalitet. Vi er i administration hos Wantzin Ejendomsadvokater og er yderst tilfredse med samarbejdet. Reaktionstiden fra både advokat, bogholder og sagsbehandler i forbindelse med overdragelser er meget hurtig og rådgivningen af høj kvalitet.
– A/B Vilhelm
Vi har ved AB Stenhuggergården anvendt Wantzin Ejendomsadvokater som administration og advokatbistand i mere end 50 år. Man føler at medarbejderne lige fra flytteansvarlige, bogholdere og advokater møder en i øjenhøjde og giver kompetent rådgivning. For os et anbefalingsværdigt bekendtskab.
– A/B Stenhuggergården
Advokat Nicholas Wantzin, som er tilknyttet vores boligforening, har udover det administrative, været os en stor hjælp med de interne stridigheder og problemer der har været i foreningen. Vi er meget trygge og tilfredse med vores samarbejde med Nicholas Wantzin og Wantzin Ejendomsadvokater.
– A/B Kratlodden
Advokat og ikke kun administrator. Som en velfungerende andelsboligforening er vi glade for, at samarbejde med en professionel administrator, som samtidig er advokat. Det er bestyrelsens oplevelse, at Wantzin Ejendomsadvokater er dygtige advokater som er interesseret og engageret i at hjælpe vores andelsboligforening.
– A/B Nansensborg

Wantzin nyheder

Se flere nyheder her

Ses vi til Andelsboligdagen 2023?

Wantzin deltager som udstiller ved ABF's Andelsboligdag - og du er inviteret!   På lørdag er det andelsboligdag 2023, med temaet…

Læs mere

Den trygge håndtering af et dødsbo

Når man har mistet en elsket, er det sjældent at man har overskuddet til at håndtere et dødsbo i skifteretten. Selvom…

Læs mere

Rådgivning af en advokat ved bolighandel

Hvorfor bruge en advokat som rådgiver når du skal købe en bolig? Når man står overfor en bolighandel, er det en…

Læs mere