Bestyrelsesrådgivning

Som bestyrelse for en andelsbolig- eller ejerforening kan I lave en aftale med Wantzin Ejendomsadvokater om løbende juridisk rådgivning. I vil opleve at have advokaten lige ved hånden, så beslutninger kan træffes på korrekt grundlag. Megen tid og penge kan hermed spares.

Ønsker du at modtage bestyrelsesrådgivning?

Vi giver løbende juridisk rådgivning til bestyrelsen. Kontakt os via denne formular eller ring 33 13 11 35

Byggesagsadministration

Som bestyrelse er I altid velkomne til at kontakte os, hvis I står og skal i gang med en byggesag. Vi tilbyder juridisk assistance gennem hele byggesagens forløb.

Hvad dækker byggesager over?

Byggesager kan bl.a. omfatte:
 • Altanbyggeri
 • Etablering af elevatorer
 • Tagudvidelser
 • Udskiftning af tag
 • Facaderenovering
 • Omdannelse af erhvervsandel til beboelsesandel

Vi hjælper jer med økonomien og kontrakterne i jeres byggesag

Vores arbejde består i:
 • at planlægge byggesagen internt i foreningen
 • at udarbejde konsekvensberegninger for mulige lejeforhøjelser, boligafgiftsforhøjelser og andelsværdi
 • at hjælpe med, at byggesagen bliver gennemført i samarbejde med de nødvendige tekniske rådgivere og håndværkere
 • at hjælpe med optagelse af fælleslån
 • at hjælpe med, at der tegnes de nødvendige forsikringer og garantier
 • at lave byggeregnskab ved byggeriets afslutning
Det er vigtigt for os, at sikre byggesagens økonomi gennem økonomistyring, og at de nødvendige kontrakter indgås på den bedst tænkelige måde.

Vi slipper jer først, når arbejdet er udført og leveret

Vi varetager jeres interesser hele byggeforløbet igennem, og sagen er ikke afsluttet, før arbejdet er udført, afleveret og eventuelle mangler er udbedret.

Kontakt os

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på byggesagsadministration.

Ejerforeninger

Med Wantzin Ejendomsadvokater som administrator af jeres ejerforening, vil I altid opleve at have advokaten lige ved hånden og med i beslutningsprocessen fra start. Hermed vil beslutningerne blive truffet på korrekt grundlag, og megen tid og penge vil hermed kunne spares.

Ønsker du hjælp til ejendomsadministration?

Vi yder professionel administration af jeres forening. Kontakt os via denne formular eller ring 33 13 11 35

Byggesagsadministration

Wantzin Ejendomsadvokater er eksperter i byggesager og tilbyder juridisk assistance gennem hele byggesagens forløb.

Hvad dækker byggesager over?

Byggesager kan bl.a. omfatte:
 • Altanbyggeri
 • Etablering af elevatorer
 • Tagudvidelser
 • Udskiftning af tag
 • Facaderenovering

Vi hjælper jer med økonomien og kontrakterne i jeres byggesag

Vores arbejde består i:
 • at planlægge byggesagen internt i foreningen
 • at udarbejde konsekvensberegninger for mulige lejeforhøjelser, boligafgiftsforhøjelser og andelsværdi
 • at hjælpe med, at byggesagen bliver gennemført i samarbejde med de nødvendige tekniske rådgivere og håndværkere
 • at hjælpe med optagelse af fælleslån
 • at hjælpe med, at der tegnes de nødvendige forsikringer og garantier
 • at lave byggeregnskab ved byggeriets afslutning

Det er vigtigt for os at sikre byggesagens økonomi gennem økonomistyring, og at de nødvendige kontrakter indgås på den bedst tænkelige måde.

Tvister i forbindelse med byggeriet

Såfremt der opstår en tvist med jeres entreprenør/håndværker, bistår vi jer under processen. Uenigheden kan bl.a. dreje sig om følgende:
 • Aftalegrundlag
 • Tidsfrister
 • Fejl og mangler
 • Afhjælpning af fejl og mangler
 • Ekstraarbejde og -omkostninger

Vi slipper jer først, når arbejdet er udført og leveret

Vi varetager jeres interesser hele byggeforløbet igennem, og sagen er ikke afsluttet, før arbejdet er udført, afleveret og eventuelle mangler er udbedret.

Uforpligtende tilbud

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på byggesagsadministration.

Andelsboligforeninger

Med Wantzin Ejendomsadvokater som administrator af jeres andelsboligforening, vil I altid opleve at have advokaten lige ved hånden og med i beslutningsprocessen fra start. Hermed vil beslutningerne blive truffet på korrekt grundlag, og megen tid og penge vil hermed kunne spares.

Ønsker du hjælp til ejendomsadministration?

Vi yder professionel administration af jeres forening. Kontakt os via denne formular eller ring 33 13 11 35

Byggesagsadministration

Wantzin Ejendomsadvokater er eksperter i byggesager og tilbyder juridisk assistance gennem hele byggesagens forløb.

Hvad dækker byggesager over?

Byggesager kan bl.a. omfatte:
 • Altanbyggeri
 • Etablering af elevatorer
 • Tagudvidelser
 • Udskiftning af tag
 • Facaderenovering
 • Omdannelse af erhvervsandel til beboelsesandel

Vi hjælper jer med økonomien og kontrakterne i jeres byggesag

Vores arbejde består i:

 • at planlægge byggesagen internt i foreningen
 • at udarbejde konsekvensberegninger for mulige lejeforhøjelser, boligafgiftsforhøjelser og andelsværdi
 • at hjælpe med, at byggesagen bliver gennemført i samarbejde med de nødvendige tekniske rådgivere og håndværkere
 • at hjælpe med, at der tegnes de nødvendige forsikringer og garantier
 • at lave byggeregnskab ved byggeriets afslutning
Det er vigtigt for os at sikre byggesagens økonomi gennem økonomistyring, og at de nødvendige kontrakter indgås på den bedst tænkelige måde.

Tvister i forbindelse med byggeriet

Såfremt der opstår en tvist med jeres entreprenør/håndværker, bistår vi jer under processen. Uenigheden kan bl.a. dreje sig om følgende:

 • Aftalegrundlag
 • Tidsfrister
 • Fejl og mangler
 • Afhjælpning af fejl og mangler
 • Ekstraarbejde og -omkostninger

Vi slipper jer først, når arbejdet er udført og leveret

Vi varetager jeres interesser hele byggeforløbet igennem, og sagen er ikke afsluttet, før arbejdet er udført, afleveret og eventuelle mangler er udbedret.

Kontakt os

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på byggesagsadministration.