Bestyrelsesrådgivning

Som bestyrelse for en andelsbolig- eller ejerforening kan I lave en aftale med Wantzin Ejendomsadvokater om løbende juridisk rådgivning. I vil opleve at have advokaten lige ved hånden, så beslutninger kan træffes på korrekt grundlag. Megen tid og penge kan hermed spares.

Ønsker du at modtage bestyrelsesrådgivning?

Vi giver løbende juridisk rådgivning til bestyrelsen. Kontakt os via denne formular eller ring 33 13 11 35

Eksklusion af andelsbolig- og ejerforeningen

Hvis et medlem/en ejer af andelsbolig- eller ejerforeningen ikke følger de regler, der er gældende for foreningen, kan der blive tale om, at medlemmet/ejeren må ekskluderes. Som bestyrelse er I altid velkomne til at kontakte os, hvis I har brug for rådgivning og hjælp på dette område.

Vi sikrer, at alt foregår efter reglerne

Eksklusion af et medlem eller ejer er en indgribende foranstaltning, hvorfor der er strenge krav til dokumentation af andelshaverens/ejerens misligeholdelse.
Vi gennemgår sagen med bestyrelsen og vurderer på baggrund heraf, om der er grundlag for en eksklusion. Vi hjælper jer med følgende:

  • Dokumentation af den påståede misligeholdelse
  • Udarbejdelse af påkrav og eksklusionsmeddelelse
  • Overholdelse af tidsfrister i henhold til vedtægter og lejeloven
  • Rådgivning af forløbet
  • Indbringelse af sagen for foged- eller boligretten
  • Repræsentation under en eventuel boligretssag
Vi hjælper jer gennem hele processen, og skulle sagen komme for foged- eller boligretten, bistår vi jer også i denne proces.

Kontakt os

Ønsker I at høre mere, så kontakt os enten på telefon 33 13 11 35 eller via nedenstående kontaktformular.